Religio: Revue pro religionistiku: Bibliography, 2003-2012

Magdalena Hanáčková

ADAMÍK, Marek

Reviews

Nicholas Goodrick-Clarke, Západní esoterické tradice, Religio 20/2, 2012, 292-295.

ANTES, Peter

Articles

The Study of Religions on Demand, Religio 17/2, 2009, 111-124.

BALABÁN, Milan

Commentaries and Discussions

Spravedlnost ve Starém zákoně, Religio 13/2, 2005, 279-286.

Reviews

Jiří Beneš, Desítka: Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku, Religio 16/2, 2008, 262-264.

BAUMANN, Martin

Articles

Temples, Cupolas, Minarets: Public Space as Contested Terrain in Contemporary Switzerland, Religio 17/2, 2009, 141-153.

BĚLKA, Luboš

Articles

Tibetský buddhismus a západní imaginace: Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci, Religio 11/1, 2003, 53-76 (s J. Rozehnalovou).

Commentaries and Discussions

Buddhistická pekla: Zobrazení a texty vztahující se k třetímu peklu Sangháta, Religio 17/2, 2009, 231-249.

Materials

Kalachakra and the Twenty-Five Kulika Kings of Shambala: A Xylograph from Prague, Religio 15/1, 2007, 125-138.

Reviews

Labrang: Tibetský buddhistický kláštor v socialistickej Číne (dokumenty a svedectvá), Religio 11/1, 2003, 142-144.

BERÁNEK, Ondřej

Commentaries and Discussions

Zijára: Kult mrtvých a návštěva hrobů v salafitském islámu, Relgio 18/2, 2010, 217-235 (s P. Ťupkem).

Reviews

Henry Corbin, Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‘Arabího, Religio 19/1, 2011, 130-132.

BEROUNSKÝ, Daniel

Materials

Vrány rozsévající děs a červi s železnou tlamičkou: Pekla v tibetském textu abhidharmy, Religio 15/1, 2007, 109-124.

BEZDĚK, Robert

Articles

Západní esoterismus a christologie: Christologické aspekty v dílech představitelů západní ezoterické tradice 20. století, Religio 13/1, 2005, 57-84.

Reviews

Vladimír Sadek, Židovská mystika, Religio 12/2, 2004, 293-297.

BOČEK, Pavel

Reviews

Edward G. Farrugia – Pavel Ambros (eds.), Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Religio 19/2, 2011, 264-266.

BOSÁKOVÁ, Kristína

Reviews

Mária Mičaninová, Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola, Religio 19/1, 2011, 132-134.

BOŠTÍK, Martin

Commentaries and Discussions

O pojmu „boha“ v Platónově myšlení, Religio 11/2, 2003, 227-240.

BOUŠEK, Daniel

Articles

Předpovědi příchodu proroka Muhammada a islámu a hebrejská Bible: Ibn Qutajbovy „Dalá’il al-nubúwa“ („Důkazy proroctví“), Religio 19/2, 2011, 179-199.

Motiv abrogace Mojžíšova zákona ve středověké polemice islámu s judaismem, Religio 20/2, 2012, 193-217.

BRECHTOVÁ, Eva

Commentaries and Discussions

Formování a proměny obrazů buddhismu ve Francii, Religio 12/2, 2004, 229-244.

Reviews

Frédéric Lenoir, Setkávání buddhismu se Západem, Religio 11/2, 2003, 317-319.

BROŽOVÁ, Jitka

Reviews

Zdeněk R. Nešpor, Náboženství na prahu nové doby: Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Religio 16/1, 2008, 150-152.

BŘEŇOVÁ, Klára

Commentaries and Discussions

Věřím v jednoho Boha: Ze současných pohledů na vznik izraelského monoteismu, Religio 12/1, 2004, 65-76.

BUBÍK, Tomáš

Special Feature

Rethinking the Relationship between the Study of Religions, Theology and Religious Concerns: A Response to Some Aspects of Wiebe’s and Martin’s Paper, Religio 20/1, 2012, 43-53.

News

Konference o rolích jídla v náboženství, Religio 12/2, 2004, 277-279.

Reviews

Karel Skalický, V zápase s posvátnem: Náboženství v religionistickém bádání, Religio 14/1, 2006, 121-123.

Henryk Hoffmann, Dzieje polskich badań religioznawczych 1873-1939, Religio 15/1, 2007, 151-154.

BUDILOVÁ, Lenka

Reviews

Milan Kováč – Arne B. Mann (eds.), Boh všetko vidí: Duchovný svet Rómov na Slovensku / O del sa dikhel: Romano paťaviben pre Slovensko, Religio 11/2, 2003, 313-317 (s M. Jakoubkem).

CIRKLOVÁ, Jitka

Reviews

Moshe Idel, Kabbalah and Eros, Religio 16/1, 2008, 148-150.

ČAPKOVÁ, Kateřina

Articles

Židovská náboženská komunita v českých zemích mezi válkami, Religio 15/1, 2007, 47-68.

ČECH, Pavel

Reviews

Ondřej Stehlík, Ugaritské náboženské texty: Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, Religio 12/1, 2004, 144-148.

Alena Hanzová, Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr., Religio 20/2, 2012, 287-290.

DOSTÁL, Miloš

Materials

Traktát „Sestra Katrei“ čili „O duchovní dceři zpovědníkově“: Svědectví heretického proudu v porýnské mystice pozdního středověku, Religio 11/2, 2003, 275-294.

Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“: Mystika jako katecheze v pozdně středověkém německém výkladu Otčenáše, Religio 12/2, 2004, 265-276 (s M. Žemlou).

Sborník „Božské učení“ čili „Institutiones“, zvaný též „Medulla animae“: Svědectví transformace německé středověké mystiky z počátku protireformace, Religio 13/1, 2005, 145-156 (s M. Žemlou).

ELBEL, Petr

News

XXVII. mikulovské sympozium 9.-10. října 2002: Vývoj církevní správy na Moravě, Religio 11/1, 2003, 131-134.

FÁREK, Martin

Commentaries and Discussions

Hinduismus – reálné náboženství, nebo konstrukt koloniální vědy?, Religio 14/2, 2006, 227-242.

Reviews

Martin Slobodník – Attila Kovács (eds.), Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii, Religio 15/1, 2007, 156-160.

Dušan Zbavitel, Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi, Religio 17/2, 2009, 271-278.

FÖRSTER, Josef

Reviews

Jana Valtrová, Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Religio 20/1, 2012, 128-129.

FROLCOVÁ, Věra

Reviews

Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře, Religio 12/2, 2004, 285-289.

FUJDA, Milan

Articles

Individualizace, detradicionalizace a moderní religiozita: Okultismus jako důsledek a projev modernizačních změn, Religio 16/2, 2008, 57-85.

Commentaries and Discussions

Česká Bhagavadgíta v boji proti duchovnímu úpadku, Religio 13/1, 2005, 105-118.

Reviews

Bruce Carlisle Robertson, Raja Rammohan Ray: The Father of Modern India, Religio 14/2, 2006, 283-285.

Lubomír Ondračka (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Religio 17/2, 2009, 267-271.

FUKAS, Andrej

Articles

Nové kultové stavby v Burjatsku ako prejav angažovaného buddhizmu, Religio 15/2, 2007, 233-255.

Reviews

Miloš Hubina, Vedomie ako oceán: Filozofia a meditácia v indickom buddhizme, Religio 13/1, 2005, 172-174.

GEBELT, Jiří

Articles

Aplikovaná hermeneutika Jacquesa Waardenburga: Sémantický a fenomenologický výzkum náboženství, Religio 12/1, 2004, 3-26.

Vývoj a proměny mandejské komunity, Religio 16/1, 2008, 33-55.

Reviews

Břetislav Horyna, Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft: Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie, Religio 20/1, 2012, 123-125.

GLOGAR, Martin

Reviews

Beáta Čierniková, V tieni hory Ararat: Náboženstvá predkresťanskej Arménie, Religio 14/1, 2006, 125-128.

HALL, Dorota

News

The 9th ISORECEA Conference “Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe”, Religio 19/1, 2011, 123-124.

HAMAR, Eleonóra

Articles

Příběhy religionistického vědění: Podněty narativní a kritické teorie v religionistice, Religio 16/2, 2008, 155-176.

HANYŠ, Milan

News

Letní škola „Messianism: Jewish and Christian Perspectives“, Religio 19/1, 2011, 125-126.

HAVELKA, Rudolf

Reviews

Vladimír Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů, Religio 15/2, 2007, 291-295 (s A. Chalupou).

HAVLÍČEK, Jakub

Commentaries and Discussions

Religion, Politics and National Identity in Modern Japan: Examining the Issue of Yasukuni Shrine, Religio 17/1, 2009, 57-74.

News

Mezinárodní konference „Náboženská změna“, Religio 15/1, 2007, 142-143.

HAVRDA, Matyáš

Reviews

Radek Chlup, Corpus Hermeticum, Religio 19/1, 2011, 127-130.

HELLER, Jan

Dokumenty

Bilancování, Religio 13/2, 2005, 329-330.

News

Symbolika hradeb a bran ve Starém zákoně, Religio 11/2, 2003, 295-297.

Reviews

Jiří Prosecký – Blahoslav Hruška – Marek Rychtařík (trans.), Epos o Gilgamešovi, Religio 11/2, 2003, 299-301.

Pavel Čech (ed.), Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, Religio 11/2, 2003, 301-304.

Jiří Prosecký – Blahoslav Hruška – Jana Součková – Klára Břeňová, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Religio 12/1, 2004, 143-144.

HLAVATÁ, Lucie

Commentaries and Discussions

Rámajána v čamské lidové literatuře, Religio 12/2, 2004, 245-254.

HLAVINKOVÁ, Lucie

News

Konference Mezinárodní společnosti pro sociologii náboženství v Lipsku, Religio 15/2, 2007, 287-289 (s R. Videm).

Reviews

Joshua A. Fishman – Tope Omoniyi (eds.), Exploration in the Sociology of Language and Religion, Religio 15/1, 2007, 154-156.

HOBLÍK, Jiří

Articles

Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio 11/1, 2003, 3-34.

Commentaries and Discussions

Profétologie: Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio 13/1, 2005, 85-104.

HÖDL, Gerald Hans

Special Feature

Is an Unbiased Science of Religion Impossible?, Religio 20/1, 2012, 19-26.

HORYNA, Břetislav

Editorial

Hlavní referáty na brněnské konferenci Evropské asociace pro religionistiku, Religio 17/2, 2009, 107-109.

Articles

Kulturní věda – další dilema religionistiky, Religio 15/1, 2007, 3-28.

Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie, Religio 16/1, 2008, 5-32.

Commentaries and Discussions

Co je AKTUM, Religio 16/2, 2008, 225-226.

Reviews

Bernhard Dieckmann (ed.), Das Opfer – aktuelle Kontroversen: Religions-politischer Diskurs im Kontext der mimetischen Theorie, Religio 11/1, 2003, 137-139.

Peter Antes, Grundriss der Religionsgeschichte: Von der Prähistorie bis zur Gegenwart, Religio 15/1, 2007, 148-151.

Steffen Führding, Culture Critic oder Caretaker? Religionswissenschaft und ihre Funktion für die Gesellschaft: Eine Auseinandersetzung mit Russell T. McCutcheon, Religio 16/1, 2008, 133-136.

Tomáš Bubík – Aleš Prázný – Henryk Hoffmann (eds.), Náboženství a věda, Religio 16/1, 2008, 137-140.

Helena Pavlincová, Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii, Religio 19/2, 2011, 259-262.

HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka

Bibliography

Bibliografie časopisu Religio: Revue pro religionistiku 1993-2002, Religio 11/1, 2003, 147-160.

HRUŠKA, Blahoslav

Articles

Religionistika a mezopotamský polyteismus, Religio 12/1, 2004, 27-44.

CHALUPA, Aleš

Articles

Hyenas or Lionesses? Mithraism and Women in the Religious World of the Late Antiquity, Religio, 13/2, 2005, 199-230.

Seven Mithraic Grades: An Initiatory or Priestly Hierarchy?, Religio 16/2, 2008, 177-201.

Commentaries and Discussions

Venenum, nebo venenum? Tacitus, magie a větrné mlýny Dona Quijota: Několik poznámek k metodologii studia antické magie, Religio 14/1, 2006, 101-118.

Vzestup křesťanství a Boží města: Několik kritických poznámek k práci Rodneyho Starka, Religio 15/1, 2007, 69-86.

Roman Emperors: Gods, Men, Something Between or an Unnecessary Dilemma?, Religio 15/2, 2007, 257-270.

Pýthie a inspirovaná věštba v Delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva, Religio 18/1, 2010, 59-84.

Franz Cumont a orientální náboženství: Koncept odsouzený k zániku?, Religio 19/1, 2011, 107-122.

Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě, Religio 20/2, 2012, 253-275.

Materials

Mithraistické album z Viruna a jeho význam pro studium mithraismu, Religio 14/2, 2006, 243-258.

Velká Matka a Attis na proklínacích tabulkách: Role orientálních božstev v antické magii a náboženství, Religio 19/2, 2011, 237-252.

Reviews

Lynn E. Roller, In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele, Religio 11/1, 2003, 135-137.

Robert Turcan, Mithra a mithraismus, Religio 13/1, 2005, 165-169.

Vladimír Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů, Religio 15/2, 2007, 291-295 (s R. Havelkou).

Jörg Rüpke, Náboženství Římanů, Religio 16/1, 2008, 144-146.

CHLUP, Radek

Articles

Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I, Religio 13/1, 2005, 3-28.

Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera II, Religio 13/2, 2005, 179-197.

Illud tempus v řeckém rituálu, Religio 15/2, 2007, 183-210.

Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I, Religio 17/1, 2009, 3-35.

Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse II, Religio 17/2, 2009, 155-184.

Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache, Religio 19/1, 2011, 49-80.

Commentaries and Discussions

Vtip a náboženství: Posvátno jako mysterium ludicrum et ridiculum, Religio 13/2, 2005, 259-278.

Reviews

Radislav Hošek, Náboženství antického Řecka, Religio 13/1, 2005, 162-165.

Tomáš Vítek – Jiří Starý – Dalibor Antalík (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách, Religio 15/2, 2007, 295-298.

Fiona Bowie, Antropologie náboženství, Religio 16/2, 2008, 255-258.

JAKOUBEK, Marek

Reviews

Milan Kováč – Arne B. Mann (eds.), Boh všetko vidí: Duchovný svet Rómov na Slovensku / O del sa dikhel: Romano paťaviben pre Slovensko, Religio 11/2, 2003, 313-317 (s L. Budilovou).

JAKUBEC, Ondřej

Reviews

Tomáš Malý – Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita, Vnitřní krajina zmizelého města: Náboženská bratrstva barokního Brna, Religio 19/2, 2011, 269-271.

JAN, Libor

Reviews

Rastislav Kožiak – Vincent Múcska (eds.), Rehole a kláštory v stredoveku, Religio 11/2, 2003, 304-306.

Karl Suso Frank, Dějiny křesťanského mništství, Religio 11/2, 2003, 306-308.

JANÁČOVÁ, Eva

Articles

Deformace a náhrady lidských tváří v aškenázských iluminovaných rukopisech 13. a 14. století, Religio 19/1, 2011, 81-106.

Commentaries and Discussions

Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele, Religio 14/1, 2006, 69-86.

KARÁSEK, Matej

Reviews

Milan Fujda, Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941, Religio 20/1, 2012, 138-140.

KARLOVSKÝ, Vladimír

Articles

Astronomická a rituálna funkcia mayského architektonického komplexu H Sever v Uaxactúne, Religio 19/1, 2011, 27-48 (s M. Kováčem).

KAŠE, Vojtěch

Reviews

Jan Váně, Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství, Religio 20/2, 2012, 302-304.

KEČKA, Roman

News

Konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium náboženstviev, Religio 16/2, 2008, 253-254.

Reviews

Bruce R. Berglund – Brian Porter-Szűcs (eds.), Christianity and Modernity in Eastern Europe, Religio 18/2, 2010, 248-250.

KLAPETEK, Martin

News

Krymská konference o svátcích a každodennosti, Religio 14/2, 2006, 273-274.

Mezinárodní religionistická konference v Sevastopolu, Religio 17/2, 2009, 253-254.

Reviews

Hugh McLeod, Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989), Religio 16/2, 2008, 267-268.

Hugh McLeod, Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Religio 17/2, 2009, 264-267.

KLOCOVÁ, Eva

(provdaná Kundtová Klocová)

News

Mezinárodní workshop „Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture“, Religio 18/1, 2010, 103-105.

KNOZ, Tomáš

Reviews

Jiří Just – Zdeněk R. Nešpor – Ondřej Matějka et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Religio 18/2, 2010, 246-247.

KOSTIĆOVÁ, Zuzana Marie

Commentaries and Discussions

Mayská lidská oběť a sebeoběť krve podle Relación de las cosas de Yucatán, Religio 13/2, 2005, 287-306.

KOVÁCS, Attila

Reviews

Iveta Kouřilová – Miloš Mendel (eds.), Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Religio 13/2, 2005, 346-348.

Miloš Mendel, Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Religio 18/1, 2010, 116-117.

KOVÁČ, Milan

Articles

Astronomická a rituálna funkcia mayského architektonického komplexu H Sever v Uaxactúne, Religio 19/1, 2011, 27-48 (s V. Karlovským).

News

Zomrel zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský (2. jún 1924 až 20. marec 2012), Religio 20/2, 2012, 277-280.

Reviews

Boguchwała Tuszyńska, Mitologie Świata – Majowie; Karl Taube, Aztécké a mayské mýty, Religio 16/2, 2008, 265-267.

KOZÁK, Jan

Articles

Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích, Religio 18/1, 2010, 31-58 (s J. Starým).

Óðinn a medovina básnictví: Dva aspekty iniciačního procesu, Religio 18/2, 2010, 191-215.

KRÁTKÝ, Jan

Commentaries and Discussions

Dual Aspect of Social Knowledge: A Case for Religious Alternation, Religio 17/1, 2009, 75-94.

KRUPA, Viktor

Articles

The Bible in Polynesia: Bridging the Cultural Distance, Religio 12/1, 2004, 45-64.

KŘÍŽEK, Daniel

Articles

Dhikr v pojetí naqšbandíje haqqáníje: Kontext a struktura rituálu, Religio 19/2, 2011, 201-222.

KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana

Reviews

Kodžiki: Kronika dávného Japonska, přel. Karel Fiala, Religio 20/2, 2012, 290-292.

KUNDT, Radek

Special Feature

A Scientific Discipline: The Persistance of a Delusion?, Religio 20/1, 2012, 39-42.

News

Světový kongres IAHR v Torontu, Religio 18/2, 2010, 237-238.

LANDOVÁ, Tabita

Commentaries and Discussions

Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské, Religio 18/1, 2010, 85-102.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam

Commentaries and Discussions

Korejské zakladatelské mýty, Religio 12/1, 2004, 95-110.

LUŽNÝ, Dušan

News

Založení sekce sociologie náboženství v Masarykově české sociologické společnosti a její první seminář, Religio 18/1, 2010, 107-108.

Projekt „Pronásledování, exkluze a tolerance netradičních náboženských menšin – případ českého buddhismu a Církve sjednocení před a po roce 1989“, Religio 20/2, 2012, 281-285.

Reviews

Martin Fárek, Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství, Religio 18/1, 2010, 119-121.

MALÝ, Tomáš

Reviews

Zdeněk R. Nešpor (ed.), Čeští nekatolíci v 18. století: Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Religio 19/2, 2011, 272-274.

MARTIN, Luther H.

Special Feature

Religious Studies as a Scientific Discipline: The Persistence of a Delusion, Religio 20/1, 2012, 9-18 (s D. Wiebem).

Why the Possible is Not Impossible but is Unlikely: A Response to Our Colleagues, Religio 20/1, 2012, 63-72 (s D. Wiebem).

The Future of the Past: The History of Religions and Cognitive Historiography, Religio 20/2, 2012, 155-171.

Articles

The Roman Cult of Mithras: A Cognitive Perspective, Religio 14/2, 2006, 131-146.

MCCORKLE, William W. Jr.

Special Feature

Past, Present and Future in the Scientific Study of Religion: Introduction, Religio 20/2, 2012, 149-154 (s D. Xygalatasem).

MELČÁK, Miroslav

Articles

Diskurz o waqfu v Egyptě v první polovině 20. století, Religio 17/2, 2009, 185-208.

Commentaries and Discussions

Vznik „náboženské“ nadace (waqf) a její význam pro ranou muslimskou společnost, Religio 16/1, 2008, 87-105.

MELNIKOVÁ, Nora

Reviews

Mánavadharmašástra, přel. Dušan Zbavitel, Religio 20/1, 2012, 125-127.

MIČANINOVÁ, Mária

Reviews

Jiřina Šedinová a kol., Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi integrací a izolací, Religio 20/1, 2012, 127-128.

MICHALÍKOVÁ, Jana

Articles

Horizontalita a vertikalita ve staroseverských kosmologických představách, Religio 20/1, 2012, 73-92.

MÜLLER, Zdeněk

Reviews

Bronislav Ostřanský, Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky: Úradky boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn ‘Arabího, Religio 13/2, 2005, 344-346.

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra

Reviews

Eva Večerková – Věra Frolcová, Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury, Religio 20/1, 2012, 130-133.

NECHUTOVÁ, Jana

Reviews

Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad, Religio 18/1, 2010, 114-116.

NEŠPOR, Zdeněk R.

Articles

Náboženství a emigrace 20. století: Český případ, Religio 11/2, 2003, 205-226.

Ekonomistický redukcionismus a humanistická perspektiva v současné sociologii náboženství, Religio 12/2, 2004, 163-186.

Role českých exulantů a tajných nekatolíků v 18. století, Religio 13/2, 2005, 231-258.

Commentaries and Discussions

Brněnský výzkum religiozity z roku 1930: Současná interpretace, Religio 15/1, 2007, 87-108.

Reviews

Charles Taylor, Varieties of Religion Today: William James Revisited, Religio 11/1, 2003, 139-142.

Nigel Aston, Christianity and Revolutionary Europe: 1750-1830, Religio 11/2, 2003, 308-310.

Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století II, Religio 12/2, 2004, 289-293.

Jan Malura – Pavel Kosek (eds.), Čistý plamen lásky: Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska, Religio 13/1, 2005, 169-172.

Alois Křišťan, Počátky pastorální teologie v českých zemích, Religio 13/2, 2005, 339-342.

Ivan Strenski, Thinking about Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion, Religio 16/1, 2008, 131-132.

Tomáš Bubík, České bádání o náboženství ve 20. století: Možnosti a meze, Religio 19/2, 2011, 257-259.

NEŠPOROVÁ, Olga

Commentaries and Discussions

Univerzální eschatologie z pohledu současných českých věřících, Religio 13/1, 2005, 119-143.

News

Konzumerismus v náboženské a sekulární perspektivě, Religio 14/2, 2006, 269-272.

ONDRÁČKOVÁ, Dominika J.

Reviews

Petr Fiala, Laboratoř sekularizace: Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: Český případ, Religio 17/1, 2009, 101-103.

ONDRAŠINOVÁ, Michaela

Reviews

Eleonóra Hamar, Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Religio 19/1, 2011, 134-137.

OSTŘANSKÝ, Bronislav

Materials

Terminologie súfijů, Religio 14/2, 2006, 259-268.

Reviews

Jarmila Drozdíková, Lexikón islámu, Religio 16/1, 2008, 146-148.

PABIAN, Petr

Reviews

Rodney Stark – Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, Religio 11/1, 2003, 144-145.

PAPOUŠEK, Dalibor

Articles

„Nezůstane kámen na kameni“: Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu, Religio 18/2, 2010, 127-162.

Commentaries and Discussions

Večeře Páně v Korintu: K archeologii sociálního konfliktu, Religio 14/2, 2006, 209-226.

News

Moderní sakrální stavby v České republice, Religio 12/1, 2004, 281-284.

Český překlad novozákonních apokryfů, Religio 15/2, 2007, 283-286.

Devátá konference EASR v Messině, Religio 17/2, 2009, 251-252.

Reviews

Petr Pokorný, Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace, Religio 14/2, 2006, 285-287.

Otakar A. Funda, Ježíš a mýtus o Kristu, Religio 17/2, 2009, 158-259.

PARDYOVÁ, Marie

Commentaries and Discussions

K interpretaci tzv. palatinského grafita, Religio 11/1, 2003, 101-108.

PEHAL, Martin

Reviews

Jiří Janák, Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích, Religio 18/1, 2010, 109-110.

PETRY, Maiva

Articles

Kognitionswissenschaftliche und ethologische Modelle der Religionsentstehung, Religio 14/1, 2006, 3-18 (s I. Wunn).

PODBORSKÝ, Vladimír

Reviews

Eduard Krekovič – Tatiana Podolinská (eds.), Kult a mágia v materiálnej kultúre, Religio 13/1, 2005, 159-162.

POKORNY, Lukas

Reviews

Jong-dae Kim, Dokkaebi – Koreas Kobolde, Religio 17/1, 2009, 100-101.

Dirk Schlottmann, Koreanischer Schamanismus im neuen Millennium, Religio 17/2, 2009, 278-280.

Richard Hughes Seager, Encountering the Dharma: Daisaku Ikeda, Söka Gakkai, and the Globalization of Buddhist Humanism, Religio 18/1, 2010, 117-119.

Birgit Staemmler, Chinkon kishin: Mediated Spirit Possession in Japanese New Religions, Religio 18/1, 2010, 121-123.

Hartmut Zinser, Grundfragen der Religionswissenschaft, Religio 18/2, 2010, 243-244.

Philip Clart, Die Religionen Chinas, Religio 18/2, 2010, 259-260.

Inken Prohl, Religiöse Innovationen: Die Shintō-Organisation World Mate in Japan, Religio 19/1, 2011, 137-138.

Hong Beom Rhee, Asian Millenarianism: An Interdisciplinary Study of the Taiping and Tonghak Rebellions in a Global Context, Religio 19/1, 2011, 138-140.

Ugo Dessì, Ethics and Society in Contemporary Shin Buddhism, Religio 19/2, 2011, 274-275.

Richard Madsen, Democracy’s Dharma: Religious Renaissance and Political Development in Taiwan, Religio 20/1, 2012, 142-144.

POLIFKOVÁ, Barbora

Reviews

Milan Kováč – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druhý svet: Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, Religio 15/2, 2007, 299 – 301.

PROSECKÝ, Jiří

Commentaries and Discussions

Archa jako „imago mundi“, Religio 14/2, 2006, 192-207.

RECINOVÁ, Monika

Materials

Sv. Voršila – křesťanská Artemis?, Religio 12/1, 2004, 123-128.

Apuleiův spis De deo Socratis, Religio 16/1, 2008, 107-130.

ROZEHNALOVÁ, Jana

(provdaná Valtrová)

Articles

Tibetský buddhismus a západní imaginace: Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci, Religio 11/1, 2003, 53-76 (s L. Bělkou).

News

Mezinárodní konference o východním křesťanství, judaismu a islámu, Religio 16/2, 2008, 251-252.

Reviews

Martin Slobodník – Gabriel Pirický (eds.), Fascinácia a (ne)poznanie: Kultúrne strety Západu a Východu, Religio 12/1, 2004, 155-158.

Donald S. Lopez, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Religio 12/1, 2004, 159-160.

Luboš Bělka, Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus, Religio 13/2, 2005, 349-351.

RYŠAVÝ, Dan

Reviews

Dušan Lužný – David Václavík a kol., Individualizace náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství, Religio 20/1, 2012, 133-137.

ŘEPOVÁ, Kateřina

Commentaries and Discussions

Žena v rituálním životě současného reformního judaismu, Religio 12/2, 2004, 213-227.

Reviews

Michael A. Meyer, Judaism within Modernity: Essays on Jewish History and Religion, Religio 12/1, 2004, 153-155.

SEGERT, Stanislav

News

Přínos Rukopisů od Mrtvého moře I, Religio 12/1, 2004, 129-142.

Reviews

Gregorio del Olmo Lete – Joaquín Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition I-II, Religio 12/2, 2004, 297-300.

SEIWERT, Hubert

Special Feature

The Study of Religion as a Scientific Discipline: A Comment on Luther Martin and Donald Wiebe’s Paper, Religio 20/1, 2012, 27-38.

Commentaries and Discussions

Religionistika na pomezí sociálních, historických a kognitivních věd, Religio 16/2, 2008, 227-240.

SIAŽIK, Michal

Articles

Starověrci – poutníci a Petr I. jako Antikrist: K problematice starověké eschatologické interpretace, Religio 17/1, 2009, 37-55.

SLÁDEK, Ondřej

Articles

Hermeneutická imaginace Mircei Eliada, Religio 14/2, 2006, 147-172.

Commentaries and Discussions

Mircea Eliade dnes, Religio 15/2, 2007, 271-281.

News

Sympozium o díle Mircei Eliada v Praze, Religio 15/1, 2007, 144-146.

Reviews

Dalibor Antalík, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, Religio 14/2, 2006, 275-279.

Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, Religio 15/2, 2007, 302-305.

Alexandr Nikolajevič Krasnikov, Metodologičeskije problemy religiovedenija, Religio 17/2, 2009, 255-258.

SLÁDEK, Pavel

Commentaries and Discussions

Judaistika v českých zemích: Zamyšlení nad českým překladem Úvodu do judaistiky Güntera Stembergera, Religio 19/2, 2011, 223-236.

SLOBODNÍK, Martin

Commentaries and Discussions

Religious Policy towards Tibetan Buddhism in the People’s Republic of China: Some Preliminary Notes, Religio 12/1, 2004, 111-121.

SOLDÁN, Ladislav

Reviews

Pavel Marek, Český katolicismus 1890-1914: Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století, Religio 11/2, 2003, 310-313.

SØRENSEN, Jesper

Articles

Dávná mysl: Současná historiografie a kognitivní věda, Religio 18/1, 2010, 3-29.

SPUNAR, Pavel

News

Jan Heller osmdesátníkem, Religio, 13/1, 2005, 157-158.

Stanislav Segert zemřel, Religio 14/1, 2006, 119-120.

Reviews

Jiří Kejř, Z počátků české reformace, Religio 15/1, 2007, 147-148.

STARÝ, Jiří

Articles

Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích, Religio 18/1, 2010, 31-58 (s J. Kozákem).

STUCKRAD, Kocku von

Special Feature

Straw Men and Scientific Nostalgia: A Response to Luther H. Martin and Donald Wiebe, Religio 20/1, 2012, 55-61.

ŠAŠKOVÁ, Kateřina

Articles

Assyrian Oracles and Prophecies, Religio 15/2, 2007, 163-182.

ŠINDELÁŘ, Pavel

Articles

Koncept náboženství v moderní čínské společnosti a jeho vědecká reflexe, Religio 20/2, 2012, 233-251.

News

Mezinárodní konference o globalizaci náboženství a kultur, Religio 17/1, 2009, 95-97.

Reviews

Libuše Martínková, Kyberprostor jako náboženský prostor, Religio 16/2, 2008, 268-270.

Jakub Havlíček, Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku, Religio 20/1, 2012, 140-142.

ŠPELDA, Daniel

Articles

Bůh v Newtonově univerzu, Religio 11/2, 2003, 185-204.

ŠTAMPACH, Ivan O.

News

Zakladatel ekumenické komunity zavražděn, Religio 13/2, 2005, 334-336.

Reviews

Jakub Trojan, Ježíšův příběh: Výzva pro nás, Religio 13/2, 2005, 342-344.

TRÁVNÍČEK, Kryštof

Reviews

Lucie Olivová a kol., Zvířecí mýty a mytická zvířata, Religio 19/1, 2011, 140-144.

ŤUPEK, Pavel

Commentaries and Discussions

Zijára: Kult mrtvých a návštěva hrobů v salafitském islámu, Religio 18/2, 2010, 217-235 (s O. Beránkem).

VÁCLAVÍK, David

Articles

Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, církev, kult, Religio 13/1, 2005, 29-56.

Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v České republice v letech 1989-2000, Religio 14/2, 2006, 173-192 (s L. Václavíkovou Helšusovou).

Commentaries and Discussions

Historicko-genealogické klasifikace nových náboženských hnutí, Religio 11/2, 2003, 241-258.

News

Konference Evropské asociace pro studium náboženství v Turku, Religio 13/2, 2005, 331-333.

Konference Evropské asociace pro studium náboženství v Bukurešti, Religio 15/1, 2007, 139-141.

Reviews

David Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Religio 13/2, 2005, 337-339.

Břetislav Horyna, Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis, Religio 14/1, 2006, 123-125.

David Zbíral, Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Religio 17/1, 2009, 99-100.

Zdeněk R. Nešpor, Ne/náboženské naděje intelektuálů: Vývoj české sociologie náboženství, Religio 18/2, 2010, 244-246.

VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka

Articles

Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v České republice v letech 1989-2000, Religio 14/2, 2006, 173-192 (s D. Václavíkem).

VÁNĚ, Jan

Articles

V tomto znamení zvítězíš? Pojetí humanity u Hanse Künga a legitimnost jeho konceptu světového étosu, Religio 12/2, 2004, 187-212.

News

„Social Relations in Turbulent Times“: Desátá konference Evropské sociologické asociace, Religio 19/2, 2011, 253-256.

Reviews

Zdeněk Nešpor – Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Religio 15/2, 2007, 305-309.

Kevin J. Christiano – William H. Swatos, Jr. – Peter Kivisto, Sociology of Religion: Contemporary Developments, Religio 16/2, 2008, 258-262.

VAŇKOVÁ, Marie

Reviews

Monika Šlajerová, Palestinská církev dnes: Politická a teologická problematika, Religio 18/2, 2010, 256-259.

VÁVRA, Dušan

Articles

Wang Bi, Heshang gong, Xiang er: Různá čtení jednoho textu v tradičních komentářích k dílu Laozi, Religio 14/1, 2006, 41-68.

VIDO, Roman

News

Konference Mezinárodní společnosti pro sociologii náboženství v Lipsku, Religio 15/2, 2007, 287-289 (s L. Hlavinkovou).

Commentaries and Discussions

K definici náboženství v sociálních vědách, Religio 11/2, 2003, 259-274.

Reviews

Grace Davie, The Sociology of Religion, Religio 15/2, 2007, 309-312.

David Václavík, Náboženství a moderní česká společnost, Religio 18/2, 2010, 250-256.

Zdeněk R. Nešpor, Příliš slábi ve víře: Česká ne/religiozita v evropském kontextu, Religio 20/2, 2012, 295-302.

VITÁSKOVÁ, Magdaléna

Commentaries and Discussions

Avicennovo učení o lásce, Religio 20/1, 2012, 107-122.

VÍTEK, Tomáš

Reviews

Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Religio 16/1, 2008, 140-143.

VÍTKOVÁ, Zuzana

(dříve Vlčková)

Reviews

Kurt Rudolph, Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Religio 18/1, 2010, 111-114.

Petr Pokorný, A Commentary on the Gospel of Thomas: From Interpretations to the Interpreted, Religio 19/2, 2011, 262-264.

VLČKOVÁ, Zuzana

(provdaná Vítková)

Commentaries and Discussions

Gnostické interpretace biblického příběhu o stvoření člověka, Religio 14/1, 2006, 87-100.

VYMĚTAL, Mikuláš

Reviews

Helena Pavlincová – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Religio 12/1, 2004, 148-153.

WHITEHOUSE, Harvey

Commentaries and Discussions

Teorie dvou modů náboženskosti, Religio 17/2, 2009, 209-230.

WIEBE, Donald

Special Feature

Religious Studies as a Scientific Discipline: The Persistence of a Delusion, Religio 20/1, 2012, 9-18 (s L. H. Martinem).

Why the Possible is Not Impossible but is Unlikely: A Response to Our Colleagues, Religio 20/1, 2012, 63-72 (s L. H. Martinem).

It’s Never Been Better: Comments on the Current State of the Science of Religion, Religio 20/2, 2012, 173-192.

Articles

Religious Biases in Funding Religious Studies Research?, Religio 17/2, 2009, 125-140.

Význam přirozené zkušenosti „nepřirozeného“ světa pro otázku vzniku náboženství, Religio 19/1, 2011, 3-26.

WUNN, Ina

Articles

Kognitionswissenschaftliche und ethologische Modelle der Religionsentstehung, Religio 14/1, 2006, 3-18 (s M. Petry).

XYGALATAS, Dimitris

Special Feature

Past, Present and Future in the Scientific Study of Religion: Introduction, Religio 20/2, 2012, 149-154 (s W. W. McCorklem Jr.).

ZBÍRAL, David

Special Feature

Introduction to the Discussion “Religious Studies as a Scientific Discipline: A Delusion?”, Religio 20/1, 2012, 5-8.

Articles

Grálová queste jako pouť: Od středověku po Ottu Rahna, Religio 11/2, 2003, 163-184.

Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii, Religio 14/1, 2006, 19-40.

Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování „katarského dualismu“ v inkvizičních registrech, Religio 15/1, 2007, 29-46.

Zrod „katarské sekty“: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní, Religio 15/2, 2007, 211-231.

Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky, Religio 18/2, 2010, 163-190.

Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary, Religio 19/2, 2011, 147-178.

Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství: Případ z Itálie 13. století, Religio 20/1, 2012, 93-106.

Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě: Bompietro z Boloně, Religio 20/2, 2012, 219-232.

Commentaries and Discussions

Vztah bogomilství a katarství, Religio 12/1, 2004, 77-94.

Materials

Bogomilsko-katarský apokryf „Otázky Jana Evangelisty“, Religio 11/1, 2003, 109-130.

Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise, Religio 12/2, 2004, 255-264.

Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století, Religio 13/2, 2005, 307-328.

Protikacířské pojednání „Odhalení albigenské a lyonské hereze“, Religio 16/2, 2008, 241-250.

News

Jednání výborů a valných shromáždění IAHR a EASR na Světovém kongresu IAHR, Religio 18/2, 2010, 239-242.

Reviews

Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324, Religio 14/2, 2006, 279-283.

Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles), Religio 17/2, 2009, 259-264.

James B. Given, Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Religio 19/2, 2011, 266-268.

ZIMOŃ, Henryk

Articles

Earth Beliefs and Earth Priests among the Konkomba of Northern Ghana, Religio 11/1, 2003, 77-100.

Secondary Funeral Rituals among the Konkomba of Northern Ghana: The Bichabob Tribe Example, Religio 16/2, 2008, 203-224.

ŽEMLA, Martin

Materials

Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“: Mystika jako katecheze v pozdně středověkém německém výkladu Otčenáše, Religio 12/2, 2004, 265-276 (s M. Dostálem).

Sborník „Božské učení“ čili „Institutiones“, zvaný též „Medulla animae“: Svědectví transformace německé středověké mystiky z počátku protireformace, Religio, 13/1, 2005, 145-156 (s M. Dostálem).

ŽŮREK, Jiří

Articles

Výtky pravoslavných bohoslovců vůči katolické eschatologii ve 20. století, Religio 11/1, 2003, 35-52.

Ornament

Czech Association for the Study of Religions

is an association whose aim is to promote the academic study of religions in the Czech Republic. The association publishes the journal Religio: Revue pro religionistiku.

News

4 Apr 2018

New issue of Religio

A new issue of Religio (2/2017) has been published (full texts). For subscriptions and orders of individual printed issues, please see the homepage of Religio.

10 Jun 2013

Religio available online

All issues of Religio since its inception in 1993 are now available in the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University.

2 Nov 2011

Religio now in the Scopus

Religio: Revue pro religionistiku was evaluated for inclusion in Scopus database (Elsevier). Details on the page Religio.

News archive

Religio: Revue pro religionistiku

Full texts of all issues