Archiv

Archiv stanov

Stanovy platné od 17. 5. 2011

Stanovy platné od 8. 9. 2008 do 17. 5. 2011

Stanovy platné od 14. 9. 2006 do 8. 9. 2008

Stanovy platné od 4. 4. 1990 do 19. 4. 1996

Archiv aktualit

17. 3. 2019

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo obsahující diskusní příspěvky ke knize Leonarda Ambasciana An Unnatural History of Religions. Vyzýváme autory k zasílání příspěvků.

6. 10. 2014

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 1/2014 (úplný text čísla).

27. 11. 2013

Přednáška: Alessandro Testa, „Micro-history, Ethnography and the Study of European Carnivals (and Their Religious Characteristics)“ (Brno, 12. 12. 2013, 10:50)

In the last one hundred years or so, the scholarly interest in European Carnivals has been characterized by an extraordinary crescendo. Few other phenomena of so-called “popular culture” have enjoyed as much growing attention, especially after the methodological and theoretical turns that have marked the second half of the twentieth century, namely those of nouvelle histoire, micro-history, interpretative and critical anthropology and, eventually, cultural history. These shifts have in fact considerably changed the approach to the study of Carnivals and other similar cultural facts in disciplines such as history, folklore, religious studies and ethnology. Themes and topics have changed accordingly.

In fact, from an early almost-exclusive interest in the origins of Carnivals and the “survival” of their presumed pristine forms in modern and contemporary times, successive and more recent curiosity has focused on a rather different and varied set of issues, often interdisciplinary, such as the “carnivalesque”, the role of masks and ritual performances, the body, power relationships, social transformations, religious practices and political claims or tensions expressed through – or triggered by – Carnivals or carnival-like events. All these features have long populated – and still populate – both European Carnivals and the scientific discussions about them.

In this lecture, I will present and discuss some of the aforementioned issues and topics moving from two particular standpoints: those of apparently very different methods such as micro-history and ethnography, highlighting the intersections as well as the potential (or actually implemented) methodological synergies between these two and other interpretative approaches developed in historical and anthropological sciences. In so doing, I will stress my conviction into the suitability – if not the necessity – of studying these kind of cultural and historical phenomena by standing for a diachronic perspective, the only one which, in my opinion, makes it possible to account for changes in functions, meanings and forms observable in social realities.

Apart from the evident aim of providing a justification for the study of Carnival as a tool for understanding social, cultural, political and even economic dynamics especially – but not only – related to so-called “popular culture” (a controversial notion), I will also focus on the problem of the religious aspects that characterize the history of Carnivals. Last but not least, I would like to suggest how the historical-anthropological study of Carnivals might be a valuable intellectual exercise useful for understanding the process of deconstruction and/or construction of a European common history and a European identity.

1. 2. 2013

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2012 (obsah a anglická résumé).

6. 8. 2012

Workshop “Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism”

Ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2012 se v Brně uskuteční workshop “Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism”. Workshop pořádá Ústav religionistiky FF MU ve spolupráci s Českou společností pro religionistiku (více informací).

28. 7. 2012

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 1/2012 (obsah a anglická résumé).

12. 1. 2012

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2011 (obsah a anglická résumé).

9. 1. 2012

Staré zápisy z jednání výboru

Na stránce Zápisy byly zveřejněny naskenované zápisy z jednání výboru ČSR již od roku 1991.

9. 1. 2012

Výroční zpráva 2011

Na stránce Výroční zprávy byla zveřejněna zpráva za rok 2011.

22. 12. 2011

IAHR na Facebooku

IAHR vytvořilo svou stránku na Facebooku. Pokud tuto síť používáte, můžete se ke skupině připojit.

10. 7. 2011

Přihláška ČSR k pořádání kongresu IAHR

Přihláška k pořádání Světového kongresu IAHR v roce 2015 v Brně Českou společností pro religionistiku a Ústavem religionistiky FF MU nebyla vybrána, kongres se bude konat v Erfurtu.

10. 7. 2011

Bulletin IAHR

Byl zveřejněn doplněk k bulletinu IAHR ze srpna 2011.

20. 5. 2011

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 17. května 2011.

Přednáška Konrada Talmonta-Kaminského „Evolution and the End of Religion“ (Brno, 31. 10. 2011, 19:00)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma Evolution and the End of Religion, kterou prosloví Konrad Talmont-Kaminski (Lublinská univerzita). Přednáška se uskuteční v pondělí 31. října 2011 v 19:00 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, Arna Nováka 1, velká zasedací místnost děkanátu – budova C, 2. patro). Přednáška bude proslovena v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.
Abstract: How religion has fared in the modern world seems to have surprised everyone. Religion has failed, persisted and changed in unexpected ways. It is clear that we lack a proper understanding of secularisation. Evolutionary theory, however, provides new and powerful theoretical tools for explaining patterns of secularisation. Looked at from an evolutionary point of view these patterns take on a form familiar from other patterns of biological change. This, in turn, tells us a lot about religion, itself. In particular, it suggests that in traditional societies religions were cultural adaptations that recruited cognitive by-products in order to promote prosocial behaviour. Secularisation, on this view, is made possible by religions being no longer necessary in modern societies.

Výroční zprávy

Byl zřízen nový oddíl Výroční zprávy, kde byly zveřejněny výroční zprávy o činnosti ČSR od roku 2008.

Zveřejněny staré bulletiny

Na stránce Bulletiny byly zveřejněny staré bulletiny Společnosti.

Bulletin IAHR

Byl zveřejněn bulletin IAHR z listopadu 2009.

Doplněn seznam přednášek

Stránka Přednášky byla doplněna o pražské přednášky.

Přihláška ČSR k pořádání kongresu IAHR

Ve shodě s rozhodnutím výboru ČSR byla dne 21. 3. 2011 odeslána přihláška k pořádání Světového kongresu IAHR v roce 2015 v Brně Českou společností pro religionistiku a Ústavem religionistiky FF MU. Světový kongres IAHR se koná jednou za 5 let a jde o vrcholnou událost světové religionistiky. O vybraném kandidátovi rozhodně výkonný výbor IAHR v červenci 2011.

Svolání valného shromáždění ČSR na 17. květen 2011

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro religionistiku, o.s.,
jménem výboru ČSR si Vás dovoluji srdečně pozvat na valné shromáždění ČSR, které je svoláno na úterý 17. 5. 2011 11:00 do Brna do velké zasedací místnosti děkanátu FF MU (Arna Nováka 1, 602 00 Brno, projít přes dvůr do budovy C, vyjít do 2. patra, zde se dát doleva, na konci chodby vpravo je velká zasedací místnost děkanátu).
Výbor ČSR 19. 4. 2011 schválil tento program jednání valného shromáždění:
A) Administrativní část (asi 11:00-12:30):
1. Zpráva předsedy a tajemníka za léta 2008-2010.
2. Zpráva hospodáře za léta 2008-2010.
3. Zpráva výkonného redaktora Religia za léta 2008-2010.
4. Zpráva revizní a apelační komise za léta 2008-2010.
5. Volba nového výboru společnosti.
6. Zřízení pardubické pobočky ČSR.
7. Různé.
B) Odborná část (asi 14:00-17:00): pracovní seminář na téma „Vysvětlení a rozumění ve studiu náboženství“.
Těšíme se na shledání s Vámi!

Přednáška Milana Kováče „Mayské stvorenie sveta v guatemalskom Uaxactúne“ (Brno, 10. 5. 2011, 18:00)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma Mayské stvorenie sveta v guatemalskom Uaxactúne, kterou prosloví prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D. (Katedra provnávacej religionistiky, Univerzita Komenského v Bratislave). Přednáška se uskuteční v úterý 10. května 2011 v 18:00 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, Arna Nováka 1, velká zasedací místnost děkanátu).
Anotace: Na základě rozsáhlých vykopávek velkého předklasického (300 př. Kr. až 250 po Kř.) obřadního centra v guatemalském Uaxactúnu, které přednášející aktuálně vede, bude veřejnosti předložen „z první ruky“ jeden z posledních objevů tohoto výzkumu. Je jím skutečnost, že architektura tohoto centra odpovídá hvězdné konstelaci, kterou Mayové považovali za místo stvoření světa, a orientace budov současně odpovídá astronomické observatoři, která umožňovala pozorovat právě tuto konstelaci na začátku agrárního roku. Výpočty ve spojení s archeoastronomy potvrdily unikátnost nálezu a každoroční předvádění celého dramatu stvoření na obloze. Přednáška bude zaměřena na mayské epigrafické a ikonografické prameny, které nás informují o mayských představách o stvoření, a na jejich astronomické a architektonické souvislosti aplikované na konkrétní probíhající výzkum.

Přednáška Milana Fujdy „Moderní náboženství: Hledání tradice v tekutém světě“ (Brno, 9. 3. 2011, 17:30)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma Moderní náboženství: Hledání tradice v tekutém světě, kterou prosloví Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) u příležitosti vydání své knihy Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941. Přednáška se uskuteční ve středu 9. března 2011 v 17:30 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, Arna Nováka 1, velká zasedací místnost děkanátu).
Anotace: Moderní Evropané odmítli závaznost tradice a upnuli se k představě vědou neseného pokroku jako toho, co bude určovat podobu života společnosti a kultury. Mnozí přijali představu pokroku, ale byli zklamáni vědou jako jeho nositelem a rozhodli se pro hledání nové tradice (často prostřednictvím studia ne-evropských kultur). Jak ale měla vypadat tradice, jež by legitimizovala nikoliv neměnný řád, ale neustálý pohyb kupředu? Odpověď na tuto otázku bude hledat přednáška a následná diskuse u příležitosti vydání knihy Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891–1941, Praha: Malvern 2010.

Konference ISORECEA 2010 (Brno, 16.-19. 12. 2010)

Ve dnech 16.-19. 12. 2010 se v Brně koná konference ISORECEA (International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association) s názvem „Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central And Eastern Europe“, kterou spolupořádá Česká společnost pro religionistiku. Registrace účastníků je otevřena (web konference).

Přednáška Davida Zbírala „Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů“ (Praha, 1. 11. 2010)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů, kterou prosloví PhDr. David Zbíral, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno). Přednáška se uskuteční v pondělí 1. listopadu 2010 ve 14:15 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 225V). Přednáška podá přehled vzniku a vývoje křesťanských iniciačních obřadů během dvou tisíc let dějin křesťanství. Zaměří se především na křest a proměny jeho podob, ale také na rituály, které s ním byly dříve spojeny, avšak v tradici západní, latinské církve utvořily samostatné a časově od křtu oddělené rituály (biřmování, první přijímání). Zastaví se též u rituálu skládání mnišských slibů a jeho teologických interpretací jako „druhého křtu“. Přednáška bude doplněna multimediálními ukázkami.

Přednáška Donalda Wieba „The Significance of the Natural Experience of a ‚Non-Natural‘ World to the Question of the Origin of Religion“ (Brno, 26. 10. 2010)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma The Significance of the Natural Experience of a „Non-Natural“ World to the Question of the Origin of Religion, kterou prosloví prof. Donald Wiebe (University of Toronto, Kanada). Přednáška se uskuteční v úterý 26. října 2010 v 18:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Arna Nováka 1, Brno, budova C, 2. patro).

Pozvánka na světový kongres IAHR

Ve dnech 15.-21. 8. 2010 se v Torontu koná světový kongres IAHR. Všichni členové ČSR jsou osobně srdečně zváni hlavním koordinátorem kongresu, Donaldem Wiebem.

Přednáška Henryka Hoffmanna „Historie a současnost polské religionistiky“ (Pardubice, 18. 5. 2010)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma Historie a současnost polské religionistiky. Přednášku prosloví prof. Henryk Hoffmann (Institut religionistiky Jagellonské univerzity v Krakově). Přednáška se uskuteční v úterý 18. května 2010 v 10:00 na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice (budova EA, učebna 01037, Pardubice).

Přednáška Márie Mičaninové „Kosmologie a motiv výstupu duše k božímu Trůnu v Koruně království Šloma ben Jehudy ibn Gabirola“ (Brno, 22. 4. 2010)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma Kosmologie a motiv výstupu duše k božímu Trůnu v Koruně království Šloma ben Jehudy ibn Gabirola. Přednášku prosloví doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích), spoluautorka slovenského překladu díla Koruna království Šloma ibn Gabirola. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna 2010 v 17:00 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (budova K, posluchárna K22, Veveří 28, Brno).

Přednáška Davida Zbírala „Živoucí světci a modely autority v křesťanství“ (Praha, 20. 11. 2009)

Česká společnost pro religionistiku Vás srdečně zve na přednášku PhDr. Davida Zbírala, Ph.D. (Ústav religionistiky FF MU) s názvem Živoucí světci a modely autority v křesťanství, kterou prosloví v pátek 20. listopadu 2009 od 12:50 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2) v místnosti č. 217.

Konference „Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture“ (6.-7. 11. 2009)

Ústav religionistiky FF MU, Česká společnost pro religionistiku a Česká společnost pro kognitivní studium kultury srdečně zvou k účasti na konferenci Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture (pozvánka, program).

Přednáška Jespera Sørensena „Reconceptualizing Magic: Cognitive Representations of Ritual Efficacy“ (Brno, 5. 11. 2009)

Panenka voodoo

Česká společnost pro religionistiku Vás srdečně zve na přednášku Jespera Sørensena, Ph.D. (Aarhus University) Reconceptualizing Magic: Cognitive Representations of Ritual Efficacy, která se uskuteční 5. listopadu 2009 v 18:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu FF MU v Brně (Arne Nováka 1, budova C, 2. patro; pozvánka).

Nový web ČSR

Dne 19. října 2009 byl uveden do provozu nový web České společnosti pro religionistiku.

Nová internetová adresa ČSR

Česká společnost pro religionistiku má novou internetovou adresu http://www.casr.cz. Prosíme o šíření této informace, případně opravu odkazů.

Osmá výroční konference EASR „Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“ (Brno, 7.-11. 9. 2008)

Ve dnech 7.-11. září 2008 se v Brně uskuteční jedna z dosud nejvýznamnějších událostí v dějinách české religionistiky, osmá výroční konference European Association for the Study of Religions.

Zemřel prof. Jan Heller

Jan Heller

Dne 15. ledna 2008 zemřel ve věku 82 let významný český religionista a první předseda České společnosti pro religionistiku, prof. Jan Heller. Výbor ČSR s vděčností vzpomíná na vše, co vykonal pro ČSR a pro českou religionistiku vůbec.

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit