Konference

Připravované konference

Připravované konference budou oznámeny na tomto místě a v aktualitách.

Proběhlé konference

Konference ISORECEA 2021

Ve dnech 15.-17. dubna 2021 se online uskutečnila výroční konference International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA), přeložená z původně plánovaného data 23.-25. dubna 2020. Akci spolupořádala ISORECEA, Česká společnost pro religionistiku, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (více informací).

Konference „Religious Drugs“

Ve dnech 28.-29. února 2020 se v Brně uskutečnila konference „Religious Drugs“, kterou spolupořádal Ústav religionistiky FF MU a Česká společnost pro religionistiku (více informací).

Konference „Historical Network Research 2018“

Ve dnech 11.-13. září 2018 se v Brně uskutečnila konference „Historical Network Research 2018“, kterou spolupořádal Ústav religionistiky FF MU, skupina Historical Network Research a Česká společnost pro religionistiku (více informací).

Konference „Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism“

Ve dnech 6.-7. června 2018 se v Brně uskutečnila konference „Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism“, kterou spolupořádal Ústav religionistiky FF MU a Česká společnost pro religionistiku (více informací).

Olomoucká religionistická konference, 2. ročník

Ve dnech 20.-21. září 2017 se v Olomouci uskutečnil 2. ročník Olomoucké religionistické konference, kterou spolupořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP a Česká společnost pro religionistiku (více informací).

Konference „Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky“

Ve dnech 6.-7. října 2016 se v Olomouci uskutečnila konference „Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky“, kterou spolupořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP a Česká společnost pro religionistiku (více informací).

Workshop „Paganism and Politics: Neo-Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe“

Ve dnech 3.-6. června 2016 se v Brně uskutečnil mezinárodní workshop „Paganism and Politics: Neo-Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe“, který spolupořádal Ústav religionistiky FF MU, Contemporary Paganisms and Spiritualities in Europe (CPASE) a Česká společnost pro religionistiku (více informací).

Workshop „Network Theory, Cognitive Science, and Historiography“

Ve dnech 23.-25. října 2014 se v Brně uskutečnil workshop „Network Theory, Cognitive Science, and Historiography“, věnovaný využití teorie sítí v historické religionistice. Workshop spolupořádaly the Institute for the Advanced Studies of Religion (University of Toronto), Ústav religionistiky FF MU a Česká společnost pro religionistiku.

Konference International Association for the Cognitive Science of Religion „Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after Twenty-Five Years“

Ve dnech 20.-22. června 2014 se v Brně uskutečnila konference International Association for the Cognitive Science of Religion (IACSR) „Religion Explained? The Cognitive Science of Religion after Twenty-Five Years“. Konferenci pořádal Ústav religionistiky FF MU ve spolupráci s Českou společností pro religionistiku (web konference).

Workshop „Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism“

Ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2012 se v Brně uskutečnil workshop „Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism“. Workshop pořádal Ústav religionistiky FF MU ve spolupráci s Českou společností pro religionistiku (více informací).

Konference Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) „Homo Experimentalis: Experimental Approaches in the Study of Religion“

Ve dnech 25.-27. 10. 2012 se v Brně uskutečnila konference „Homo Experimentalis: Experimental Approaches in the Study of Religion“. Konferenci pořádala Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU a Českou společností pro religionistiku (více informací).

Workshop Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) „Past, Present and Future in the Scientific Study of Religions“

Dne 1.-3. března 2012 se v Brně uskutečnil workshop „Past, Present and Future in the Scientific Study of Religions“, který pořádá brněnská Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) ve spolupráci s Českou společností pro religionistiku a Ústavem religionistiky FF MU (více informací).

Konference ISORECEA „Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central And Eastern Europe“ (Brno, 16.-19. 12. 2010)

Ve dnech 16.-19. 12. 2010 se v Brně konala konference ISORECEA (International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association) s názvem „Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central And Eastern Europe“, spolupořádaná Českou společností pro religionistiku, Ústavem religionistiky FF MU a Katedrou sociologie FSS MU (web konference).

„Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture“ (Brno, 6.-7. 11. 2009)

Ústav religionistiky FF MU, Česká společnost pro religionistiku a Česká společnost pro kognitivní studium kultury uspořádaly konferenci Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture, která proběhla v Brně dne 6.-7. 11. 2009 (pozvánka, program).

Osmá výroční konference EASR a speciální konference IAHR „Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“ (Brno, 7.-11. 9. 2008)

Česká společnost pro religionistiku, European Association for the Study of Religions, International Association for the History of Religions a Ústav religionistiky FF MU uspořádaly osmou mezinárodní konferenci European Association for the Study of Religions Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions, která se uskutečnila v Brně 7.-11. 9. 2008.

Konference CERES „Náboženství a tělo“ (Brno, 11.-12. 10. 2005)

CERES (Central European REligious Studies), Česká společnost pro studium náboženství a Ústav religionistiky FF MU uspořádaly konferenci Náboženství a tělo. Konference se konala v Brně ve dnech 11.-12. 10. 2005.

Konferenční sborník: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006. V prodeji v sídle ČSR.

Konference CERES „Náboženství a jídlo“ (Pardubice, 26.-27. 10. 2004)

CERES (Central European REligious Studies), Česká společnost pro studium náboženství a Katedra religionistiky a filosofie FF UP uspořádaly konferenci Náboženství a jídlo. Konference se konala v Pardubicích ve dnech 26.-27. 10. 2004.

Konferenční sborník: Tomáš Bubík – Martin Fárek (eds.), Náboženství a jídlo, Pardubice: Univerzita Pardubice 2005.

Speciální konference IAHR „The Academic Study of Religion During the Cold War“ (Brno, 9.-13. 8. 1999)

Česká společnost pro studium náboženství a International Association for the History of Religions upořádaly mezinárodní konferenci The Academic Study of Religion During the Cold War: Ideological and Theological Constraints, East and West.

Konferenční sborník: Iva Doležalová – Luther H. Martin – Dalibor Papoušek (eds.), The Academic Study of Religion during the Cold War: East and West, New York – Bern: Peter Lang 2001.

„Žena v náboženstvích světa“ (Praha, 15. 11. 1995)

Česká společnost pro studium náboženství a uspořádala 15. 11. 1995 v Náprstkově muzeu v Praze konferenci Žena v náboženstvích světa.

Některé konferenční příspěvky byly vydány v časopise Religio: Revue pro religionistiku 5/1, 1997.

Speciální konference IAHR „Religions in Contact“ (Brno, 22.-26. 8. 1994)

Česká společnost pro studium náboženství a International Association for the History of Religions uspořádaly mezinárodní konferenci Religions in Contact. Konala se v Brně 22.-26. 8. 1994.

Konferenční sborník: Iva Doležalová – Břetislav Horyna – Dalibor Papoušek (eds.), Religions in Contact, Brno: Česká společnost pro studium náboženství 1996. V prodeji v sídle ČSR.

„Česká bible v dějinách evropské kultury“ (Brno, 3.-4. 12. 1993)

Česká společnost pro studium náboženství uspořádala ve dnech 3.-4. 12. 1993 v Brně konferenci Česká bible v dějinách evropské kultury.

Konferenční sborník: Helena Pavlincová – Dalibor Papoušek (eds.), Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno: Česká společnost pro studium náboženství – Masarykova univerzita 1994. V prodeji v sídle ČSR.

„Nová religiozita jako religionistický problém“ (Brno, 8. 10. 1993)

Česká společnost pro studium náboženství a Ústav religionistiky FF MU uspořádaly 8. 10. 1993 v Brně konferenci Nová religiozita jako religionistický problém.

Některé konferenční příspěvky byly vydány v časopise Religio: Revue pro religionistiku 2/1, 1994.

„The Bible in Cultural Context“ (Bechyně, 13.-15. 5. 1992)

Společnost pro studium náboženství uspořádala ve dnech 13.-15. 5. 1992 v Bechyni konferenci na téma The Bible in Cultural Context.

Konferenční sborník: Helena Pavlincová – Dalibor Papoušek (eds.), The Bible in Cultural Context, Brno: Czech Society for the Study of Religions – Masaryk University 1996. V prodeji v sídle ČSR.

„Stav a perspektivy studia náboženství v Československu“ (Liblice, 19.-21. 9. 1990)

Společnost pro studium náboženství uspořádala v září 1990 vůbec první religionistickou konferenci na území bývalého Československa s názvem Stav a perspektivy studia náboženství v Československu.

Konferenční sborník: Stav a perspektivy studia náboženství v Československu: Sborník referátů z konference v Liblicích, 19.-21. září 1990, Brno: Společnost pro studium náboženství – Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV 1990. V prodeji v sídle ČSR.

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit