List of lectures

2020-2024

 • 2021, 13 May, online: Horst Junginger (Universität Leipzig), The Study of Religion during Fascism.

2015-2019

 • 2019, 22 Oct, Brno: Andrea De Antoni (Ritsumeikan University), The End is the Beginning is the End: Healing from Spirit Possession Beyond Cognition in Contemporary Japan and Italy.
 • 2018, 22 Nov, Brno: Davide Scotto (Universität Basel), Medieval Christian Strategies for Converting Muslims: Juan de Segovia on Miracle, War, Mission and Peace.
 • 2018, 15 Oct, Brno: Michael Coogan (Harvard Divinity School), The Bible and Sex.
 • 2018, 9 Apr, Brno: Martin Slobodník (Comenius University), “Peklo na zemi”: Tibet v čínské propagandě.
 • 2017, 29 Nov, Praha: Martin Fárek (University of Pardubice), Bojovali buddhisté proti kastovnímu systému v Indii?.
 • 2017, 20 Apr, Brno: Katharina Neef (Universität Leipzig), Social Reform as a Source for Sociology.
 • 2017, 23 Mar, Brno: Delfi Nieto Isabel (Department of History and Archaeology, University of Barcelona), Inquisitorial Records and Social Networks: A Case Study for the Relational Analysis of Medieval Heresies.
 • 2016, 4 Apr, Brno: Presentation of the book by Radek Kundt (Masaryk University), Contemporary Evolutionary Theories of Culture and the Study of Religion followed by a discussion
 • 2016, 22 Mar, Brno: Bernadett Bigalke (Universität Leipzig), Alternative Social Networks: Esotericism and Life Reform in Germany around 1900.
 • 2016, 7 Mar, Brno: Presentation of the book Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened (eds. Tomáš Bubík a Henryk Hoffmann) followed by a discussion
 • 2016, 23 Feb, Brno: Nimrod Luz (The Western Galilee College, Department of Sociology and Anthropology), Enchanted Places on the Margins of the Modern State: Reflections on a Research Project.
 • 2015, 8 Dec, Brno: Gabriel Levy (Norwegian University of Science and Technology), Religious Technologies of the Word: A Crossroad between Biology and Culture.
 • 2015, 26 Nov, Pardubice: Jakob De Roover (Ghent University), Europe, India and the Limits of Secularism.
 • 2015, 20 Oct, Brno: Jan Kozák (Univerzita Karlova), Ódinovo zasvěcení.
 • 2015, 10 Mar, Brno: Eszter Spät (Ruhr-Universität Bochum and Central European University), The People of the Peacock Angel: The Yezidis of Northern Iraq.

2010-2014

 • 2013, 12 Dec, Brno: Alessandro Testa (Univerzity of Pardubice), Micro-History, Ethnography and the Historical Anthropology of European Carnivals (and Their Religious Characteristics).
 • 2013, 1 November, Brno: Daniela Müller (University of Nijmegen, Netherlands), “Pagans”: An Early Christian Concept in the Middle Ages.
 • 2013, 24 April, Brno: Ylva Hagman (University of Linköping, Sweden), Manichean Monism? Beyond the Dualism Narrative.
 • 2013, 13 March, Pardubice: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), “Alternativní” sexuální morálky ve středověkém křesťanství.
 • 2013, 26 February, Brno: Bronislav Ostřanský (Orientální ústav AVČR), Malá znamení Hodiny: Rekonstrukce „apokalyptické předehry“ v islámu.
 • 2012, 12. 12., Pardubice: Pavel Heřmánek (Vojenský historický ústav), Kristýna Poniatowská a Jan Amos Komenský: Vizionářka a vzdělanec v čase třicetileté války.
 • 2012, 16. 10., Brno: E. Thomas Lawson (Western Michigan University), Moving from Why to How: Cognitive and Evolutionary Perspectives on Cultural Forms.
 • 2012, 8. 10., Brno: Richard Hecht (University of California, Santa Barbara), The Study of Religions in America and the Department of Religious Studies at the University of California, Santa Barbara.
 • 2012, 6. 3., Brno: Elisabetta Porcu (Universität Leipzig), Pop-Religion in Japan: Religious Institutions and Popular Culture in the Twenty-First Century.
 • 2012, 28. 2., Pardubice: Luther H. Martin (University of Vermont), What Is Cognitive Science and Why Should It Be of Interest to Students of Religion?.
 • 2011, 13. 12., Brno: Armin W. Geertz (Religion, Cognition and Culture Research Unit, MINDLab), New Directions in the Cognitive Science of Religious Behavior and Thought.
 • 2011, 6. 12., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), „Alternativní“ sexuální morálky ve středověkém křesťanství.
 • 2011, 9. 11., Pardubice: Aleš Chalupa (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Delfská věštírna z pohledu kognitivní historiografie.
 • 2011, 31. 10.: Konrad Talmont Kaminski (University of Lublin, Poland), Evolution and the End of Religion.
 • 2011, 9. 3., Brno: Milan Fujda (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Moderní náboženství: Hledání tradice v tekutém světě.
 • 2010, 29. 11., Pardubice: Luther H. Martin (Ústav religionistiky FF MU, Brno), The Minds of Historical Agents, Cognitive Science and Historiography: An Example From the Roman Cult of Mithras.
 • 2010, 1. 11., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů.
 • 2010, 26. 10., Brno: Donald Wiebe (University of Toronto, Canada), The Significance of the Natural Experience of a “Non-Natural” World to the Question of the Origin of Religion.
 • 2010, 18. 5., Pardubice: Henryk Hoffmann (Instytut religioznawstwa, Jagiellonski uniwerzytet, Krakow), Historie a současnost polské religionistiky.
 • 2010, 22. 4., Brno: Mária Mičaninová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích), Kosmologie a motiv výstupu duše k božímu Trůnu v Koruně království Šloma ben Jehudy ibn Gabirola.

2005-2009

 • 2009, 20. 11., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Živoucí světci a modely autority v křesťanství.
 • 2009, 20. 11., Praha: David Zbíral (Department for the Study of Religions, Masaryk University, Brno), Živoucí světci a modely autority v křesťanství.
 • 2009, 5. 11., Brno: Jesper Sørensen (Aarhus University, Denmark), Reconceptualizing Magic: Cognitive Representations of Ritual Efficacy.
 • 2009, 23. 2., Brno: Harvey Whitehouse (Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford, Great Britain), Why do religions differ?.
 • 2006, 14. 11., Brno: Tatiana Podolinská (Etnografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia), Romské křesťanství.
 • 2006, 19. 10., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), The Roman Cult of Mithras: A Cognitive Perspective.
 • 2005, 17. 5., Brno: Jaroslav Klenovský (Židovská obec Brno), Synagogy a židovské hřbitovy na Moravě a ve Slezsku.
 • 2005, 2. 5., Brno: Jaroslav Klenovský (Židovská obec Brno), Synagogy na Moravě a ve Slezsku.
 • 2005, 26. 4., Brno: Jaroslav Klenovský (Židovská obec Brno), Židovské čtvrtě na Moravě a ve Slezsku.

2000-2004

 • 2004, 15. 11., Brno: András Máté-Tóth (Univerzita v Szegedu, Maďarsko), Mediální obraz náboženství a církví v Maďarsku: 1990-2002.
 • 2003, 1. 4., Brno: Henryk Zimoń (Katolická univerzita v Lublinu, Poland), Posvátnost země u Konkombů v severní Ghaně.
 • 2003, 17. 3., Brno: Milan Kováč (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia), Duchovní život slovenských Rómů.
 • 2000, 29. 11., Brno: Milan Kováč (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia), Bohové posledních Mayů.
 • 2000, 18. 4., Brno: Manfred Hutter (Institut für Religionswissenschaft, Universität Graz, Austria), Zarathustra a Mání – íránští proroci a jejich působení.
 • 2000, 17. 4., Brno: Manfred Hutter (Institut für Religionswissenschaft, Universität Graz, Austria), Náboženský pluralismus v Rakousku: právní a společensko-politické aspekty.
 • 2000, 29. 3., Brno: Martin Kanovský (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia), Náčrt kognitivní teorie náboženství.
 • 2000, 8. 3., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), Od příbuzenství ke království: Helénistická konsolidace nábožensko-politické moci.

1995-1999

 • 1998, 20. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London, Great Britain), Povaha a poselství Lotosové sútry aneb K nástupu mahájánového buddhismu.
 • 1997, 12. 5., Brno: Jacques Waardenburg (Université de Lausanne), Trends in Twentieth-Century Science of Religion: Hermeneutics and Model Theory.
 • 1997, 14. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London, Great Britain), Je buddhismus odnoží hinduismu?.
 • 1997, 11. 3., Brno: Ján Komorovský (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia), Židovství v ekumenismu V. S. Solovjova.
 • 1996, 9. 12., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), Kinship and Kingship: Hellenistic Religious Communities.
 • 1996, 7. 5., Brno: Milan Kováč (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia), Náboženství Olméků.
 • 1996, 23. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London, Great Britain), Indická mystika.
 • 1996, 16. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London, Great Britain), Borobudur – Buddhovo učení v kameni.
 • 1996, 27. 2., Brno: Blahoslav Hruška (Orientální ústav Akademie věd České republiky, Praha), Kosmologie v náboženství staré Mezopotámie.
 • 1995, 16. 5., Brno: Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Antigona a Ježíš: Srovnání motivů a konfrontace kultur.
 • 1995, 2. 5., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London, Great Britain), Jak lze poznat absolutno: Metodika indických duchovních praktik a jejich ověření.
 • 1995, 14. 3., Brno: Dalibor Antalík (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Ugaritská mytologie: Otázka teomachie v ba‘alovském cyklu.

1990-1994

 • 1994, 6. 12., Brno: Iva Doležalová (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Vznik vánoc.
 • 1994, 8. 11., Brno: Viktor Krupa (Kabinet orientalistiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia), Křesťanství v kontaktu s polynézskými náboženskými představami.
 • 1994, 25. 10., Brno: Adéla Křikavová (Orientální ústav Akademie věd České republiky, Praha), Islámské zahrady jako výraz vztahu muslimů k přírodě.
 • 1994, 24. 5., Brno: Stanislav Segert (University of California, Los Angeles, USA), Mandeismus, poslední stupeň gnóze: Příspěvky Rudolfa Macúcha ke studiu mandeismu.
 • 1994, 12. 4., Brno: Pavel Spunar (Ústav pro klasická studia Akademie věd České republiky, Praha), Křesťanství mezi antikou a středověkem: Případ arianismu.
 • 1994, 15. 3., Brno: Josef Kandert (Náprstkovo muzeum, Praha), Čarodějnictví v Africe.
 • 1994, 22. 2., Brno: Milan Balabán (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Úloha magie ve Starém zákoně.
 • 1993, 7. 12., Brno: Luboš Bělka (Department for the Study of Religions, Masaryk University, Brno), Obnova tibetského buddhismu v Burjatsku.
 • 1993, 12. 3., Brno: seminář Mezináboženský dialog: Diskuse nad knihou Hanse Künga Světový étos: Projekt (Praha 1992).
 • 1993, 10. 2., Brno: Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Nejstarší Ježíšovy atributy: Raně křesťanská christologie v kontextu soudobých náboženství.
 • 1993, 12. 1., Brno: Josef B. Michl (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Moravští bratří.
 • 1992, 15. 12., Brno: Oldřich Král (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Taoismus.
 • 1992, 17. 11., Brno: Martin Prudký (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Svaté války ve starověkém Izraeli.
 • 1992, 13. 10., Brno: Petr Schnur (Hannover), Svatost Františka z Assisi v kontextu jeho doby.
 • 1992, 20. 5., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), Současná americká religionistika.
 • 1992, 15. 4., Brno: Otakar A. Funda (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Náboženské myšlení T. G. Masaryka.
 • 1992, 18. 3., Brno: Břetislav Horyna (Ústav etiky a religionistiky ČSAV – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Cesta ke smyslu náboženství v díle Mircei Eliada.
 • 1992, 18. 2., Brno: Ivan Odilo Štampach (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), New Age.
 • 1992, 15. 2., Brno: Ján Komorovský (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia), Etnografie a religionistika.
 • 1991, 4. 12., Brno: Miloš Mendel (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Islámský fundamentalismus.
 • 1991, 20. 11., Brno: Miroslav Čejka (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Náboženské myšlení v Číně.
 • 1991, 2. 10., Brno: Helena Soukupová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Anežský klášter v kontextu kultury českého středověku.
 • 1991, 5. 6., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London, Great Britain), Etapy ve vývoji indického náboženství.
 • 1991, 15. 5., Brno: Wolf B. Oerter (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Manicheismus.
 • 1991, 24. 4., Brno: Pavel Spunar (Ústav pro klasická studia Československé akademie věd, Praha), Devotio moderna v evropském myšlení.
 • 1991, 27. 3., Brno: Dalibor Papoušek (Ústav pro výzkum společenského vědomí, Československá akademie věd, Brno), Současné proměny religionistiky.
 • 1991, 20. 2., Brno: Břetislav Horyna (Ústav pro výzkum společenského vědomí, Československá akademie věd, Brno), Teologie na prahu třetího tisíciletí.
 • 1990, 29. 10., Brno: Stanislav Segert (University of California, Los Angeles, USA), Dobrovský a hebrejská bible.
 • 1990, 1. 10., Brno: Jan Heller (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Vznik a význam náboženství.
 • 1990, 4. 6., Brno: Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Texty z Nag Hammádí a jejich význam pro religionistiku.
Ornament

Czech Association for the Study of Religions

is an association whose aim is to promote the academic study of religions in the Czech Republic. The association publishes the journal Religio: Revue pro religionistiku.

News

26 Oct 2020

Call for articles for a special feature issue

The journal Religio: Revue pro religonistiku is seeking contributors to its special feature issue on “The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‘Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates” (more information).

4 Apr 2018

New issue of Religio

A new issue of Religio (2/2017) has been published (full texts). For subscriptions and orders of individual printed issues, please see the homepage of Religio.

10 Jun 2013

Religio available online

All issues of Religio since its inception in 1993 are now available in the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University.

2 Nov 2011

Religio now in the Scopus

Religio: Revue pro religionistiku was evaluated for inclusion in Scopus database (Elsevier). Details on the page Religio.

News archive

Religio: Revue pro religionistiku

Full texts of all issues