Výbor – historie

Složení výboru a apelační a revizní komise v letech 2018-2021

Předseda

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

Místopředsedové

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Tajemník

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Hospodář

Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Další členové výboru

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.

Apelační a revizní komise

PhDr. Iva Doležalová
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.

Složení výboru a apelační a revizní komise v letech 2015-2018

Předseda

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

Místopředsedové

doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Tajemník

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Hospodář

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Další členové výboru

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Apelační a revizní komise

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Složení výboru a apelační a revizní komise v letech 2011-2014

Předseda

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Místopředsedové

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

Tajemník

PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Hospodář

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Další členové výboru

PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D.
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Apelační a revizní komise

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc.
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Složení výboru v letech 2008-2011

Předseda

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Místopředsedové

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Tajemník

PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Hospodář

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Další členové výboru

PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Apelační a revizní komise

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc.
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit