Výbor

Předseda

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Místopředsedové

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Tajemník

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Hospodář

Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Další členové výboru

Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová, Ph.D.

Další orgány ČSR

Apelační a revizní komise

PhDr. Iva Doležalová
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.

Etická komise

prof. Ron Fisher
Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Kanovský, Ph.D.
prof. Andreas Roepstorff

Složení předchozích výborů

Složení předchozích výborů od roku 2008 uvádí stránka Výbor – historie.

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit