Zápisy

Z valných shromáždění

Zápis z 14. valného shromáždění ČSR (26. 11. 2021)

Zápis z 13. valného shromáždění ČSR (4. 10. 2018)

Zápis z 12. valného shromáždění ČSR (7. 3. 2017)

Zápis z 11. valného shromáždění ČSR

Zápis z 10. valného shromáždění ČSR

Zápis z 9. valného shromáždění ČSR

Zápis z 8. valného shromáždění ČSR

Zápis ze 7. valného shromáždění ČSR

Z jednání výboru

Zápis č. 38 z jednání výboru ČSR 5. 10. 2021 (příprava valného shromáždění, složení příštího výboru ČSR, obměna redakční rady časopisu Religio, návrh čestného členství doc. Pavlincové a prof. Spunara)

Zápis č. 37 z hlasování per rollam výboru ČSR 3.-17. 9. 2018 (složení příštího výboru ČSR)

Zápis č. 36 z jednání výboru ČSR 11. 6. 2018 (příprava valného shromáždění, plánované konference včetně konference ISORECEA 2020, složení příštího výboru ČSR)

Zápis č. 35 z hlasování per rollam výboru ČSR 2.-15. 11. 2017 (záštita nad třemi konferencemi v roce 2018)

Zápis č. 34 z hlasování per rollam výboru ČSR 14. 8. až 6. 9. 2017 (doplnění redakční rady časopisu Religio)

Zápis č. 33 z hlasování per rollam výboru ČSR 27. 2. až 2. 3. 2017 (doplnění redakční rady časopisu Religio, záštita nad olomouckou religionistickou konferencí)

Zápis č. 32 z hlasování per rollam výboru ČSR 15. až 17. 2. 2017 (způsob úpravy stanov ČSR)

Zápis č. 31 z jednání výboru ČSR 22. 2. 2016 (záštita nad dvěma konferencemi, případné pořádání konference EASR v ČR, plánované zřízení olomoucké pobočky ČSR, neúspěšnost religionistických přihlášek v GA ČR)

Zápis č. 30 z hlasování per rollam výboru ČSR 5. až 9. 11. 2012 (jmenování tří členů Etické komise ČSR)

Zápis č. 29 z jednání výboru ČSR 29. 10. 2012 (zřízení Etické komise ČSR, rozšíření distribuce Religia, předběžné kroky k návrhu inovovaného vzezření časopisu)

Zápis č. 28 z hlasování per rollam výboru ČSR 30. 1. 2012 až 13. 2. 2012 (jmenování Josefa Kanderta a Luthera H. Martina šéfredaktory Religia, doplnění redakční rady o Lukase Pokorny)

Zápis č. 27 z jednání výboru ČSR 14. 11. 2011 (postup jmenování šéfredaktora Religia a kandidáti, zahraniční šéfredaktor, doplnění redakční rady, zprávy o časopise a činnosti pardubické pobočky ČSR)

Zápis č. 26 z hlasování per rollam výboru ČSR v květnu 2011 (návrh složení nového výboru, návrh úprav ve stanovách)

Zápis č. 25 z jednání výboru ČSR 19. 4. 2011 (svolání a program valného shromáždění ČSR, návrh složení nového výboru, doplnění redakční rady Religia, zprávy o časopisu a o podání přihlášky k pořádání kongresu IAHR v roce 2015 v Brně)

Zápis č. 24 z hlasování per rollam výboru ČSR v prosinci 2010 (začlenění Religia do databáze Academic Search Premier nakladatelství EBSCO bez pravidelného ročního odkladu)

Zápis č. 23 z jednání výboru ČSR 30. listopadu 2010 (podání návrhu na pořádání Světového kongesu IAHR v roce 2015 v Brně, valné shromáždění ČSR v roce 2011, úspory, možné začlenění Religia do databáze nakladatelství EBSCO)

Zápis č. 22 z hlasování per rollam výboru ČSR v dubnu 2009 (redakční rada Religia, web ČSR)

Zápis č. 21 z jednání výboru ČSR 16. prosince 2008 (zakládání poboček, úprava členských příspěvků, web ČSR, zrušení euro-účtu)

Zápis č. 20

Zápis č. 19

Zápis č. 18

Zápis č. 18: Příloha

Zápis č. 17

Zápis č. 16

Zápis č. 16: Příloha

Zápis č. 15

Zápis č. 14

Zápis č. 13

Zápis č. 12

Zápis č. 11

Zápis č. 10

Zápis č. 9

Zápis č. 8

Zápis č. 7

Zápis č. 6

Zápis č. 5

Zápis č. 4

Zápis č. 3

Zápis č. 2

Zápis č. 1

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit