Bulletiny

Bez popisku

Bulletiny České společnosti pro religionistiku (dříve České společnosti pro studium náboženství) jsou neperiodickou publikací, jejímž prostřednictvím ČSR informovala členy o své činnosti a o dění v religionistice.

Se vzestupem významu internetu bulletiny přestávají sloužit jako hlavní platforma ke sdílení informací a jsou v tomto zastoupeny webem ČSR, stránkou Archiv a výročními zprávami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info