7.–8. 11.

Česká a slovenská islamologie 2024: současná témata a budoucí výzvy

15:00

Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovoluje pozvat na osmý ročník odborné konference s mezinárodní účastí:
„Česká a slovenská islamologie 2024: současná témata a budoucí výzvy“

Konference proběhne ve čtvrtek 7.11. od 15:00 a v pátek 8. 11. 2024 v učebně č. 3 v přízemí TF JU, Kněžská 8, ČB.
Konference se koná pod záštitou České společnosti pro religionistiku.
Cílem konference je reflektovat témata z široké problematiky islámu, která jsou klíčová pro českou a slovenskou orientalistiku a religionistiku. Zazní příspěvky, které přiblíží současný stav bádání nebo výsledky z výzkumů. Konference bude příležitostí k osobním setkáním odborníků z rozdílných akademických a vědeckých institucí zabývajících se islámem.
Příspěvky budou prezentovány ve formě přednášky nebo posteru. Přednášející budou mít na svá vystoupení k dispozici 20 minut, poté bude následovat pořadateli moderovaná diskuze. Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Anotace příspěvků budou předem k dispozici v elektronické i tištěné podobě. V případě zájmu aktivně vystoupit na konferenci zašlete, prosím, kompletně vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. 9. 2024 na emailovou adresu klapetek@tf.jcu.cz. Po úspěšném akceptování abstraktů budete informováni o programu konference a detailech týkajících se ubytování apod. Pro další informace prosím kontaktujte emailem pořadatele konference.
Těšíme se na Vaši účast.
Akce je významnou součástí rozvoje religionistiky na TF JU.
Za pořadatele konference: Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (Kfi TF JU)
Minulé akce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info