Přednášky

2020–2024

 • 2023, 11. 10., Pardubice, hybridně: David Zbíral (Masarykova univerzita), Remembering and Forgetting in Medieval Inquisitorial Interrogations.
 • 2021, 13. 5., online: Horst Junginger (Universität Leipzig), The Study of Religion during Fascism.

2015–2019

 • 2019, 22. 10., Brno: Andrea De Antoni (Ritsumeikan University), The End is the Beginning is the End: Healing from Spirit Possession Beyond Cognition in Contemporary Japan and Italy.
 • 2018, 22. 11., Brno: Davide Scotto (Universität Basel), Medieval Christian Strategies for Converting Muslims: Juan de Segovia on Miracle, War, Mission and Peace.
 • 2018, 15. 10., Brno: Michael Coogan (Harvard Divinity School), The Bible and Sex.
 • 2018, 9. 4., Brno: Martin Slobodník (Univerzita Komenského), „Peklo na zemi“: Tibet v čínské propagandě.
 • 2017, 29. 11., Praha: Martin Fárek (Univerzita Pardubice), Bojovali buddhisté proti kastovnímu systému v Indii?.
 • 2017, 20. 4., Brno: Katharina Neef (Universität Leipzig), Social Reform as a Source for Sociology.
 • 2017, 23. 3., Brno: Delfi Nieto Isabel (University of Barcelona), Inquisitorial Records and Social Networks: A Case Study for the Relational Analysis of Medieval Heresies.
 • 2016, 4. 4., Brno: Představení knihy Radka Kundta (Masarykova univerzita), Contemporary Evolutionary Theories of Culture and the Study of Religion s diskusí
 • 2016, 22. 3., Brno: Bernadett Bigalke (Universität Leipzig), Alternative Social Networks: Esotericism and Life Reform in Germany around 1900.
 • 2016, 7. 3., Brno: Představení knihy Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened (eds. Tomáš Bubík a Henryk Hoffmann) s diskusí
 • 2016, 23. 2., Brno: Nimrod Luz (The Western Galilee College, Department of Sociology and Anthropology), Enchanted Places on the Margins of the Modern State: Reflections on a Research Project.
 • 2015, 8. 12., Brno: Gabriel Levy (Norwegian University of Science and Technology), Religious Technologies of the Word: A Crossroad between Biology and Culture.
 • 2015, 26. 11., Pardubice: Jakob De Roover (Ghent University), Europe, India and the Limits of Secularism.
 • 2015, 20. 10., Brno: Jan Kozák (Univerzita Karlova), Ódinovo zasvěcení.
 • 2015, 10. 3., Brno: Eszter Spät (Ruhr-Universität Bochum a Central European University), The People of the Peacock Angel: The Yezidis of Northern Iraq.

2010–2014

 • 2013, 12. 12., Brno: Alessandro Testa (Univerzita Pardubice), Micro-History, Ethnography and the Historical Anthropology of European Carnivals (and Their Religious Characteristics).
 • 2013, 1. 11., Brno: Daniela Müller (University of Nijmegen, Nizozemí), “Pagans”: An Early Christian Concept in the Middle Ages.
 • 2013, 24. 4., Brno: Ylva Hagman (University of Linköping, Švédsko), Manichean Monism? Beyond the Dualism Narrative.
 • 2013, 13. 3., Pardubice: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), „Alternativní“ sexuální morálky ve středověkém křesťanství.
 • 2013, 26. 2., Brno: Bronislav Ostřanský (Orientální ústav AVČR), Malá znamení Hodiny: Rekonstrukce „apokalyptické předehry“ v islámu.
 • 2012, 12. 12., Pardubice: Pavel Heřmánek (Vojenský historický ústav), Kristýna Poniatowská a Jan Amos Komenský: Vizionářka a vzdělanec v čase třicetileté války.
 • 2012, 16. 10., Brno: E. Thomas Lawson (Western Michigan University), Moving from Why to How: Cognitive and Evolutionary Perspectives on Cultural Forms.
 • 2012, 9. 10., Pardubice: Richard Hecht (University of California, Santa Barbara), The Study of Religions in America and the Department of Religious Studies at the University of California, Santa Barbara.
 • 2012, 8. 10., Brno: Richard Hecht (University of California, Santa Barbara), The Study of Religions in America and the Department of Religious Studies at the University of California, Santa Barbara.
 • 2012, 6. 3., Brno: Elisabetta Porcu (Universität Leipzig), Pop-Religion in Japan: Religious Institutions and Popular Culture in the Twenty-First Century.
 • 2012, 28. 2., Pardubice: Luther H. Martin (University of Vermont), What Is Cognitive Science and Why Should It Be of Interest to Students of Religion?.
 • 2011, 13. 12., Brno: Armin W. Geertz (Religion, Cognition and Culture Research Unit, MINDLab), New Directions in the Cognitive Science of Religious Behavior and Thought.
 • 2011, 6. 12., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), „Alternativní“ sexuální morálky ve středověkém křesťanství.
 • 2011, 9. 11., Pardubice: Aleš Chalupa (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Delfská věštírna z pohledu kognitivní historiografie.
 • 2011, 31. 10., Brno: Konrad Talmont Kaminski (University of Lublin, Polsko), Evolution and the End of Religion.
 • 2011, 10. 5., Brno: Milan Kováč (Slovenský archeologický a historický inštitút, Bratislava), Mayské stvorenie sveta v guatemalskom Uaxactúne.
 • 2011, 9. 3., Brno: Milan Fujda (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Moderní náboženství: Hledání tradice v tekutém světě.
 • 2010, 29. 11., Pardubice: Luther H. Martin (Ústav religionistiky FF MU, Brno, hostující profesor), The Minds of Historical Agents, Cognitive Science and Historiography: An Example From the Roman Cult of Mithras.
 • 2010, 1. 11., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů.
 • 2010, 26. 10., Brno: Donald Wiebe (University of Toronto, Kanada), The Significance of the Natural Experience of a „Non-Natural“ World to the Question of the Origin of Religion.
 • 2010, 18. 5., Pardubice: Henryk Hoffmann (Instytut religioznawstwa, Jagiellonski uniwerzytet, Krakow), Historie a současnost polské religionistiky.
 • 2010, 22. 4., Brno: Mária Mičaninová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích), Kosmologie a motiv výstupu duše k božímu Trůnu v Koruně království Šloma ben Jehudy ibn Gabirola.

2005–2009

 • 2009, 20. 11., Praha: David Zbíral (Ústav religionistiky FF MU, Brno), Živoucí světci a modely autority v křesťanství.
 • 2009, 5. 11., Brno: Jesper Sørensen (Aarhus University, Dánsko), Reconceptualizing Magic: Cognitive Representations of Ritual Efficacy.
 • 2009, 23. 2., Brno: Harvey Whitehouse (Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford, Velká Británie), Why do religions differ?.
 • 2006, 14. 11., Brno: Tatiana Podolinská (Etnografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava), Romské křesťanství.
 • 2006, 19. 10., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), The Roman Cult of Mithras: A Cognitive Perspective.
 • 2005, 17. 5., Brno: Jaroslav Klenovský (Židovská obec Brno), Synagogy a židovské hřbitovy na Moravě a ve Slezsku.
 • 2005, 2. 5., Brno: Jaroslav Klenovský (Židovská obec Brno), Synagogy na Moravě a ve Slezsku.
 • 2005, 26. 4., Brno: Jaroslav Klenovský (Židovská obec Brno), Židovské čtvrtě na Moravě a ve Slezsku.

2000–2004

 • 2004, 15. 11., Brno: András Máté-Tóth (Univerzita v Szegedu, Maďarsko), Mediální obraz náboženství a církví v Maďarsku: 1990-2002.
 • 2003, 1. 4., Brno: Henryk Zimoń (Katolická univerzita v Lublinu, Polsko), Posvátnost země u Konkombů v severní Ghaně.
 • 2003, 17. 3., Brno: Milan Kováč (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), Duchovní život slovenských Rómů.
 • 2000, 29. 11., Brno: Milan Kováč (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), Bohové posledních Mayů.
 • 2000, 18. 4., Brno: Manfred Hutter (Institut für Religionswissenschaft, Universität Graz, Rakousko), Zarathustra a Mání – íránští proroci a jejich působení.
 • 2000, 17. 4., Brno: Manfred Hutter (Institut für Religionswissenschaft, Universität Graz, Rakousko), Náboženský pluralismus v Rakousku: právní a společensko-politické aspekty.
 • 2000, 29. 3., Brno: Martin Kanovský (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), Náčrt kognitivní teorie náboženství.
 • 2000, 8. 3., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), Od příbuzenství ke království: Helénistická konsolidace nábožensko-politické moci.

1995–1999

 • 1998, 20. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London), Povaha a poselství Lotosové sútry aneb K nástupu mahájánového buddhismu.
 • 1997, 12. 5., Brno: Jacques Waardenburg (Université de Lausanne), Trends in Twentieth-Century Science of Religion: Hermeneutics and Model Theory.
 • 1997, 14. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London), Je buddhismus odnoží hinduismu?.
 • 1997, 11. 3., Brno: Ján Komorovský (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), Židovství v ekumenismu V. S. Solovjova.
 • 1996, 9. 12., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), Kinship and Kingship: Hellenistic Religious Communities.
 • 1996, 7. 5., Brno: Milan Kováč (Katedra etnologie a religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), Náboženství Olméků.
 • 1996, 23. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London), Indická mystika.
 • 1996, 16. 4., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London), Borobudur – Buddhovo učení v kameni.
 • 1996, 27. 2., Brno: Blahoslav Hruška (Orientální ústav Akademie věd České republiky, Praha), Kosmologie v náboženství staré Mezopotámie.
 • 1995, 16. 5., Brno: Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Antigona a Ježíš: Srovnání motivů a konfrontace kultur.
 • 1995, 2. 5., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London), Jak lze poznat absolutno: Metodika indických duchovních praktik a jejich ověření.
 • 1995, 14. 3., Brno: Dalibor Antalík (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Ugaritská mytologie: Otázka teomachie v ba‘alovském cyklu.

1990–1994

 • 1994, 6. 12., Brno: Iva Doležalová (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Vznik vánoc.
 • 1994, 8. 11., Brno: Viktor Krupa (Kabinet orientalistiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava), Křesťanství v kontaktu s polynézskými náboženskými představami.
 • 1994, 25. 10., Brno: Adéla Křikavová (Orientální ústav Akademie věd České republiky, Praha), Islámské zahrady jako výraz vztahu muslimů k přírodě.
 • 1994, 24. 5., Brno: Stanislav Segert (University of California, Los Angeles, USA), Mandeismus, poslední stupeň gnóze: Příspěvky Rudolfa Macúcha ke studiu mandeismu.
 • 1994, 12. 4., Brno: Pavel Spunar (Ústav pro klasická studia Akademie věd České republiky, Praha), Křesťanství mezi antikou a středověkem: Případ arianismu.
 • 1994, 15. 3., Brno: Josef Kandert (Náprstkovo muzeum, Praha), Čarodějnictví v Africe.
 • 1994, 22. 2., Brno: Milan Balabán (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Úloha magie ve Starém zákoně.
 • 1993, 7. 12., Brno: Luboš Bělka (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Obnova tibetského buddhismu v Burjatsku.
 • 1993, 12. 3., Brno: seminář Mezináboženský dialog: Diskuse nad knihou Hanse Künga Světový étos: Projekt (Praha 1992).
 • 1993, 10. 2., Brno: Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Nejstarší Ježíšovy atributy: Raně křesťanská christologie v kontextu soudobých náboženství.
 • 1993, 12. 1., Brno: Josef B. Michl (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Moravští bratří.
 • 1992, 15. 12., Brno: Oldřich Král (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Taoismus.
 • 1992, 9. 12., Praha: Stanislav Novotný, Náboženské představy v Austrálii a Oceánii.
 • 1992, 17. 11., Brno: Martin Prudký (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Svaté války ve starověkém Izraeli.
 • 1992, 11. 11., Praha: Kateřina Klápšťová (Náprstkovo muzeum, Praha), Náboženské představy a vnímání světa u severoamerických Indiánů.
 • 1992, 14. 10., Praha: Josef Kandert (Náprstkovo muzeum, Praha), Čarodějnictví a fetišismus v Africe.
 • 1992, 13. 10., Brno: Petr Schnur (Hannover), Svatost Františka z Assisi v kontextu jeho doby.
 • 1992, 27. 5., Praha: Oldřich Král (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Taoismus.
 • 1992, 20. 5., Brno: Luther H. Martin (Department of Religion, The University of Vermont, Burlington, Vermont, USA), Současná americká religionistika.
 • 1992, 13. 5., Praha: Ivana Grollová (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Lamaismus a lidové víry Mongolska.
 • 1992, 15. 4., Praha: Vladimír Miltner (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Buddhismus.
 • 1992, 15. 4., Brno: Otakar A. Funda (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Náboženské myšlení T. G. Masaryka.
 • 1992, 18. 3., Praha: Stanislava Vavroušková (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Hinduismus.
 • 1992, 18. 3., Brno: Břetislav Horyna (Ústav etiky a religionistiky ČSAV – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Cesta ke smyslu náboženství v díle Mircei Eliada.
 • 1992, 19. 2., Praha: Ladislav Bareš (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Náboženství a kulty starověkého Egypta.
 • 1992, 18. 2., Brno: Ivan Odilo Štampach (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), New Age.
 • 1992, 15. 2., Brno: Ján Komorovský (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), Etnografie a religionistika.
 • 1992, 15. 1., Praha: Jana Pečírková (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Náboženství starověké Mezopotámie.
 • 1991, 4. 12., Brno: Miloš Mendel (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Islámský fundamentalismus.
 • 1991, prosinec, Praha: Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Základní typy gnostického mýtu.
 • 1991, 20. 11., Brno: Miroslav Čejka (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), Náboženské myšlení v Číně.
 • 1991, listopad, Praha: Zdeněk Kučera (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Aktuální význam trojiční teologie.
 • 1991, 2. 10., Brno: Helena Soukupová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Anežský klášter v kontextu kultury českého středověku.
 • 1991, říjen, Praha: František Vrhel (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Fenomenologie Mirči Eliada.
 • 1991, 5. 6., Brno: Karel Werner (School of Oriental and African Studies, University of London), Etapy ve vývoji indického náboženství.
 • 1991, 15. 5., Brno: Wolf B. Oerter (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Manicheismus.
 • 1991, 24. 4., Brno: Pavel Spunar (Ústav pro klasická studia Československé akademie věd, Praha), Devotio moderna v evropském myšlení.
 • 1991, duben, Praha: Wolf B. Oerter (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Manicheismus.
 • 1991, 27. 3., Brno: Dalibor Papoušek (Ústav pro výzkum společenského vědomí, Československá akademie věd, Brno), Současné proměny religionistiky.
 • 1991, březen, Praha: Dalibor Papoušek (Ústav pro výzkum společenského vědomí, Československá akademie věd, Brno) a Milan Balabán (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Současné proměny religionistiky.
 • 1991, 20. 2., Brno: Břetislav Horyna (Ústav pro výzkum společenského vědomí, Československá akademie věd, Brno), Teologie na prahu třetího tisíciletí.
 • 1991, únor, Praha: Miloš Mendel (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Moderní islám.
 • 1991, leden, Praha: Luboš Kropáček (Orientální ústav Československé akademie věd, Praha), Islám a křesťanství.
 • 1990, 29. 10., Brno: Stanislav Segert (University of California, Los Angeles, USA), Dobrovský a hebrejská bible.
 • 1990, 1. 10., Brno: Jan Heller (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Vznik a význam náboženství.
 • 1990, 4. 6., Brno: Petr Pokorný (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha), Texty z Nag Hammádí a jejich význam pro religionistiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info