Bibliografie časopisu Religio: Revue pro religionistiku
2003–2012

Magdalena Hanáčková

ADAMÍK, Marek

Recenze
 • Nicholas Goodrick-Clarke, Západní esoterické tradice, Religio 20/2, 2012, 292-295.

ANTES, Peter

Studie
 • The Study of Religions on Demand, Religio 17/2, 2009, 111-124.

BALABÁN, Milan

Rozhledy
 • Spravedlnost ve Starém zákoně, Religio 13/2, 2005, 279-286.
Recenze
 • Jiří Beneš, Desítka: Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku, Religio 16/2, 2008, 262-264.

BAUMANN, Martin

Studie
 • Temples, Cupolas, Minarets: Public Space as Contested Terrain in Contemporary Switzerland, Religio 17/2, 2009, 141-153.

BĚLKA, Luboš

Studie
 • Tibetský buddhismus a západní imaginace: Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci, Religio 11/1, 2003, 53-76 (s J. Rozehnalovou).
Rozhledy
 • Buddhistická pekla: Zobrazení a texty vztahující se k třetímu peklu Sangháta, Religio 17/2, 2009, 231-249.
Materiály
 • Kalachakra and the Twenty-Five Kulika Kings of Shambala: A Xylograph from Prague, Religio 15/1, 2007, 125-138.
Recenze
 • Labrang: Tibetský buddhistický kláštor v socialistickej Číne (dokumenty a svedectvá), Religio 11/1, 2003, 142-144.

BERÁNEK, Ondřej

Rozhledy
 • Zijára: Kult mrtvých a návštěva hrobů v salafitském islámu, Religio 18/2, 2010, 217-235 (s P. Ťupkem).
Recenze
 • Henry Corbin, Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ‘Arabího, Religio 19/1, 2011, 130-132.

BEROUNSKÝ, Daniel

Recenze
 • Vrány rozsévající děs a červi s železnou tlamičkou: Pekla v tibetském textu abhidharmy, Religio 15/1, 2007, 109-124.

BEZDĚK, Robert

Studie
 • Západní esoterismus a christologie: Christologické aspekty v dílech představitelů západní ezoterické tradice 20. století, Religio 13/1, 2005, 57-84.
Recenze
 • Vladimír Sadek, Židovská mystika, Religio 12/2, 2004, 293-297.

BOČEK, Pavel

Recenze
 • Edward G. Farrugia – Pavel Ambros (eds.), Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Religio 19/2, 2011, 264-266.

BOSÁKOVÁ, Kristína

Recenze
 • Mária Mičaninová, Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola, Religio 19/1, 2011, 132-134.

BOŠTÍK, Martin

Rozhledy
 • O pojmu „boha“ v Platónově myšlení, Religio 11/2, 2003, 227-240.

BOUŠEK, Daniel

Studie
 • Předpovědi příchodu proroka Muhammada a islámu a hebrejská Bible: Ibn Qutajbovy „Dalá’il al-nubúwa“ („Důkazy proroctví“), Religio 19/2, 2011, 179-199.
 • Motiv abrogace Mojžíšova zákona ve středověké polemice islámu s judaismem, Religio 20/2, 2012, 193-217.

BRECHTOVÁ, Eva

Rozhledy
 • Formování a proměny obrazů buddhismu ve Francii, Religio 12/2, 2004, 229-244.
Recenze
 • Frédéric Lenoir, Setkávání buddhismu se Západem, Religio 11/2, 2003, 317-319.

BROŽOVÁ, Jitka

Recenze
 • Zdeněk R. Nešpor, Náboženství na prahu nové doby: Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Religio 16/1, 2008, 150-152.

BŘEŇOVÁ, Klára

Rozhledy
 • Věřím v jednoho Boha: Ze současných pohledů na vznik izraelského monoteismu, Religio 12/1, 2004, 65-76.

BUBÍK, Tomáš

Téma
 • Rethinking the Relationship between the Study of Religions, Theology and Religious Concerns: A Response to Some Aspects of Wiebe’s and Martin’s Paper, Religio 20/1, 2012, 43-53.
Zprávy
 • Konference o rolích jídla v náboženství, Religio 12/2, 2004, 277-279.
Recenze
 • Karel Skalický, V zápase s posvátnem: Náboženství v religionistickém bádání, Religio 14/1, 2006, 121-123.
 • Henryk Hoffmann, Dzieje polskich badań religioznawczych 1873-1939, Religio 15/1, 2007, 151-154.

BUDILOVÁ, Lenka

Recenze
 • Milan Kováč – Arne B. Mann (eds.), Boh všetko vidí: Duchovný svet Rómov na Slovensku / O del sa dikhel: Romano paťaviben pre Slovensko, Religio 11/2, 2003, 313-317 (s M. Jakoubkem).

CIRKLOVÁ, Jitka

Recenze
 • Moshe Idel, Kabbalah and Eros, Religio 16/1, 2008, 148-150.

ČAPKOVÁ, Kateřina

Studie
 • Židovská náboženská komunita v českých zemích mezi válkami, Religio 15/1, 2007, 47-68.

ČECH, Pavel

Recenze
 • Ondřej Stehlík, Ugaritské náboženské texty: Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, Religio 12/1, 2004, 144-148.
 • Alena Hanzová, Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr., Religio 20/2, 2012, 287-290.

DOSTÁL, Miloš

Materiály
 • Traktát „Sestra Katrei“ čili „O duchovní dceři zpovědníkově“: Svědectví heretického proudu v porýnské mystice pozdního středověku, Religio 11/2, 2003, 275-294.
 • Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“: Mystika jako katecheze v pozdně středověkém německém výkladu Otčenáše, Religio 12/2, 2004, 265-276 (s M. Žemlou).
 • Sborník „Božské učení“ čili „Institutiones“, zvaný též „Medulla animae“: Svědectví transformace německé středověké mystiky z počátku protireformace, Religio 13/1, 2005, 145-156 (s M. Žemlou).

ELBEL, Petr

Zprávy
 • XXVII. mikulovské sympozium 9.-10. října 2002: Vývoj církevní správy na Moravě, Religio 11/1, 2003, 131-134.

FÁREK, Martin

Rozhledy
 • Hinduismus – reálné náboženství, nebo konstrukt koloniální vědy?, Religio 14/2, 2006, 227-242.
Recenze
 • Martin Slobodník – Attila Kovács (eds.), Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii, Religio 15/1, 2007, 156-160.
 • Dušan Zbavitel, Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi, Religio 17/2, 2009, 271-278.

FÖRSTER, Josef

Recenze
 • Jana Valtrová, Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Religio 20/1, 2012, 128-129.

FROLCOVÁ, Věra

Recenze
 • Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře, Religio 12/2, 2004, 285-289.

FUJDA, Milan

Studie
 • Individualizace, detradicionalizace a moderní religiozita: Okultismus jako důsledek a projev modernizačních změn, Religio 16/2, 2008, 57-85.
Rozhledy
 • Česká Bhagavadgíta v boji proti duchovnímu úpadku, Religio 13/1, 2005, 105-118.
Recenze
 • Bruce Carlisle Robertson, Raja Rammohan Ray: The Father of Modern India, Religio 14/2, 2006, 283-285.
 • Lubomír Ondračka (ed.), Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Religio 17/2, 2009, 267-271.

FUKAS, Andrej

Studie
 • Nové kultové stavby v Burjatsku ako prejav angažovaného buddhizmu, Religio 15/2, 2007, 233-255.
Recenze
 • Miloš Hubina, Vedomie ako oceán: Filozofia a meditácia v indickom buddhizme, Religio 13/1, 2005, 172-174.

GEBELT, Jiří

Studie
 • Aplikovaná hermeneutika Jacquesa Waardenburga: Sémantický a fenomenologický výzkum náboženství, Religio 12/1, 2004, 3-26. Vývoj a proměny mandejské komunity, Religio 16/1, 2008, 33-55.
Recenze
 • Břetislav Horyna, Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft: Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie, Religio 20/1, 2012, 123-125.

GLOGAR, Martin

Recenze
 • Beáta Čierniková, V tieni hory Ararat: Náboženstvá predkresťanskej Arménie, Religio 14/1, 2006, 125-128.

HALL, Dorota

Zprávy
 • The 9th ISORECEA Conference “Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe”, Religio 19/1, 2011, 123-124.

HAMAR, Eleonóra

Studie
 • Příběhy religionistického vědění: Podněty narativní a kritické teorie v religionistice, Religio 16/2, 2008, 155-176.

HANYŠ, Milan

Zprávy
 • Letní škola „Messianism: Jewish and Christian Perspectives“, Religio 19/1, 2011, 125-126.

HAVELKA, Rudolf

Recenze
 • Vladimír Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů, Religio 15/2, 2007, 291-295 (s A. Chalupou).

HAVLÍČEK, Jakub

Rozhledy
 • Religion, Politics and National Identity in Modern Japan: Examining the Issue of Yasukuni Shrine, Religio 17/1, 2009, 57-74.
Zprávy
 • Mezinárodní konference „Náboženská změna“, Religio 15/1, 2007, 142-143.

HAVRDA, Matyáš

Recenze
 • Radek Chlup, Corpus Hermeticum, Religio 19/1, 2011, 127-130.

HELLER, Jan

Dokumenty
 • Bilancování, Religio 13/2, 2005, 329-330.
Zprávy
 • Symbolika hradeb a bran ve Starém zákoně, Religio 11/2, 2003, 295-297.
Recenze
 • Jiří Prosecký – Blahoslav Hruška – Marek Rychtařík (trans.), Epos o Gilgamešovi, Religio 11/2, 2003, 299-301.
 • Pavel Čech (ed.), Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, Religio 11/2, 2003, 301-304.
 • Jiří Prosecký – Blahoslav Hruška – Jana Součková – Klára Břeňová, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Religio 12/1, 2004, 143-144.

HLAVATÁ, Lucie

Rozhledy
 • Rámajána v čamské lidové literatuře, Religio 12/2, 2004, 245-254.

HLAVINKOVÁ, Lucie

Zprávy
 • Konference Mezinárodní společnosti pro sociologii náboženství v Lipsku, Religio 15/2, 2007, 287-289 (s R. Videm).
Recenze
 • Joshua A. Fishman – Tope Omoniyi (eds.), Exploration in the Sociology of Language and Religion, Religio 15/1, 2007, 154-156.

HOBLÍK, Jiří

Studie
 • Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio 11/1, 2003, 3-34.
Rozhledy
 • Profétologie: Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio 13/1, 2005, 85-104.

HÖDL, Gerald Hans

Téma
 • Is an Unbiased Science of Religion Impossible?, Religio 20/1, 2012, 19-26.

HORYNA, Břetislav

Úvodník
 • Hlavní referáty na brněnské konferenci Evropské asociace pro religionistiku, Religio 17/2, 2009, 107-109.
Studie
 • Kulturní věda – další dilema religionistiky, Religio 15/1, 2007, 3-28.
 • Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie, Religio 16/1, 2008, 5-32.
Rozhledy
 • Co je AKTUM, Religio 16/2, 2008, 225-226.
Recenze
 • Bernhard Dieckmann (ed.), Das Opfer – aktuelle Kontroversen: Religions-politischer Diskurs im Kontext der mimetischen Theorie, Religio 11/1, 2003, 137-139.
 • Peter Antes, Grundriss der Religionsgeschichte: Von der Prähistorie bis zur Gegenwart, Religio 15/1, 2007, 148-151.
 • Steffen Führding, Culture Critic oder Caretaker? Religionswissenschaft und ihre Funktion für die Gesellschaft: Eine Auseinandersetzung mit Russell T. McCutcheon, Religio 16/1, 2008, 133-136.
 • Tomáš Bubík – Aleš Prázný – Henryk Hoffmann (eds.), Náboženství a věda, Religio 16/1, 2008, 137-140.
 • Helena Pavlincová, Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii, Religio 19/2, 2011, 259-262.

HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka

Bibliografie
 • Bibliografie časopisu Religio: Revue pro religionistiku 1993-2002, Religio 11/1, 2003, 147-160.

HRUŠKA, Blahoslav

Studie
 • Religionistika a mezopotamský polyteismus, Religio 12/1, 2004, 27-44.

CHALUPA, Aleš

Studie
 • Hyenas or Lionesses? Mithraism and Women in the Religious World of the Late Antiquity, Religio, 13/2, 2005, 199-230.
 • Seven Mithraic Grades: An Initiatory or Priestly Hierarchy?, Religio 16/2, 2008, 177-201.
Rozhledy
 • Venenum, nebo venenum? Tacitus, magie a větrné mlýny Dona Quijota: Několik poznámek k metodologii studia antické magie, Religio 14/1, 2006, 101-118.
 • Vzestup křesťanství a Boží města: Několik kritických poznámek k práci Rodneyho Starka, Religio 15/1, 2007, 69-86.
 • Roman Emperors: Gods, Men, Something Between or an Unnecessary Dilemma?, Religio 15/2, 2007, 257-270.
 • Pýthie a inspirovaná věštba v Delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva, Religio 18/1, 2010, 59-84.
 • Franz Cumont a orientální náboženství: Koncept odsouzený k zániku?, Religio 19/1, 2011, 107-122.
 • Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě, Religio 20/2, 2012, 253-275.
Materiály
 • Mithraistické album z Viruna a jeho význam pro studium mithraismu, Religio 14/2, 2006, 243-258.
 • Velká Matka a Attis na proklínacích tabulkách: Role orientálních božstev v antické magii a náboženství, Religio 19/2, 2011, 237-252.
Recenze
 • Lynn E. Roller, In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele, Religio 11/1, 2003, 135-137.
 • Robert Turcan, Mithra a mithraismus, Religio 13/1, 2005, 165-169.
 • Vladimír Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů, Religio 15/2, 2007, 291-295 (s R. Havelkou).
 • Jörg Rüpke, Náboženství Římanů, Religio 16/1, 2008, 144-146.

CHLUP, Radek

Studie
 • Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I, Religio 13/1, 2005, 3-28.
 • Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera II, Religio 13/2, 2005, 179-197.
 • Illud tempus v řeckém rituálu, Religio 15/2, 2007, 183-210.
 • Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I, Religio 17/1, 2009, 3-35.
 • Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse II, Religio 17/2, 2009, 155-184.
 • Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache, Religio 19/1, 2011, 49-80.
Rozhledy
 • Vtip a náboženství: Posvátno jako mysterium ludicrum et ridiculum, Religio 13/2, 2005, 259-278.
Recenze
 • Radislav Hošek, Náboženství antického Řecka, Religio 13/1, 2005, 162-165.
 • Tomáš Vítek – Jiří Starý – Dalibor Antalík (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách, Religio 15/2, 2007, 295-298.
 • Fiona Bowie, Antropologie náboženství, Religio 16/2, 2008, 255-258.

JAKOUBEK, Marek

Recenze
 • Milan Kováč – Arne B. Mann (eds.), Boh všetko vidí: Duchovný svet Rómov na Slovensku / O del sa dikhel: Romano paťaviben pre Slovensko, Religio 11/2, 2003, 313-317 (s L. Budilovou).

JAKUBEC, Ondřej

Recenze
 • Tomáš Malý – Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita, Vnitřní krajina zmizelého města: Náboženská bratrstva barokního Brna, Religio 19/2, 2011, 269-271.

JAN, Libor

Recenze
 • Rastislav Kožiak – Vincent Múcska (eds.), Rehole a kláštory v stredoveku, Religio 11/2, 2003, 304-306.
 • Karl Suso Frank, Dějiny křesťanského mništství, Religio 11/2, 2003, 306-308.

JANÁČOVÁ, Eva

Studie
 • Deformace a náhrady lidských tváří v aškenázských iluminovaných rukopisech 13. a 14. století, Religio 19/1, 2011, 81-106.
Rozhledy
 • Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele, Religio 14/1, 2006, 69-86.

KARÁSEK, Matej

Recenze
 • Milan Fujda, Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941, Religio 20/1, 2012, 138-140.

KARLOVSKÝ, Vladimír

Studie
 • Astronomická a rituálna funkcia mayského architektonického komplexu H Sever v Uaxactúne, Religio 19/1, 2011, 27-48 (s M. Kováčem).

KAŠE, Vojtěch

Recenze
 • Jan Váně, Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství, Religio 20/2, 2012, 302-304.

KEČKA, Roman

Zprávy
 • Konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium náboženstviev, Religio 16/2, 2008, 253-254.
Recenze
 • Bruce R. Berglund – Brian Porter-Szűcs (eds.), Christianity and Modernity in Eastern Europe, Religio 18/2, 2010, 248-250.

KLAPETEK, Martin

Zprávy
 • Krymská konference o svátcích a každodennosti, Religio 14/2, 2006, 273-274.
 • Mezinárodní religionistická konference v Sevastopolu, Religio 17/2, 2009, 253-254.
 • Recenze Hugh McLeod, Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989), Religio 16/2, 2008, 267-268.
 • Hugh McLeod, Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Religio 17/2, 2009, 264-267.

KLOCOVÁ, Eva (provdaná Kundtová Klocová)

Zprávy
 • Mezinárodní workshop „Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture“, Religio 18/1, 2010, 103-105.

KNOZ, Tomáš

Recenze
 • Jiří Just – Zdeněk R. Nešpor – Ondřej Matějka et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Religio 18/2, 2010, 246-247.

KOSTIĆOVÁ, Zuzana Marie

Rozhledy
 • Mayská lidská oběť a sebeoběť krve podle Relación de las cosas de Yucatán, Religio 13/2, 2005, 287-306.

KOVÁCS, Attila

Recenze
 • Iveta Kouřilová – Miloš Mendel (eds.), Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Religio 13/2, 2005, 346-348.
 • Miloš Mendel, Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Religio 18/1, 2010, 116-117.

KOVÁČ, Milan

Studie
 • Astronomická a rituálna funkcia mayského architektonického komplexu H Sever v Uaxactúne, Religio 19/1, 2011, 27-48 (s V. Karlovským).
Zprávy
 • Zomrel zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský (2. jún 1924 až 20. marec 2012), Religio 20/2, 2012, 277-280.
Recenze
 • Boguchwała Tuszyńska, Mitologie Świata – Majowie; Karl Taube, Aztécké a mayské mýty, Religio 16/2, 2008, 265-267.

KOZÁK, Jan

Studie
 • Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích, Religio 18/1, 2010, 31-58 (s J. Starým).
 • Óðinn a medovina básnictví: Dva aspekty iniciačního procesu, Religio 18/2, 2010, 191-215.

KRÁTKÝ, Jan

Rozhledy
 • Dual Aspect of Social Knowledge: A Case for Religious Alternation, Religio 17/1, 2009, 75-94.

KRUPA, Viktor

Studie
 • The Bible in Polynesia: Bridging the Cultural Distance, Religio 12/1, 2004, 45-64.

KŘÍŽEK, Daniel

Studie
 • Dhikr v pojetí naqšbandíje haqqáníje: Kontext a struktura rituálu, Religio 19/2, 2011, 201-222.

KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana

Recenze
 • Kodžiki: Kronika dávného Japonska, přel. Karel Fiala, Religio 20/2, 2012, 290-292.

KUNDT, Radek

Téma
 • A Scientific Discipline: The Persistance of a Delusion?, Religio 20/1, 2012, 39-42.
Zprávy
 • Světový kongres IAHR v Torontu, Religio 18/2, 2010, 237-238.

LANDOVÁ, Tabita

Rozhledy
 • Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské, Religio 18/1, 2010, 85-102.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam

Rozhledy
 • Korejské zakladatelské mýty, Religio 12/1, 2004, 95-110.

LUŽNÝ, Dušan

Zprávy
 • Založení sekce sociologie náboženství v Masarykově české sociologické společnosti a její první seminář, Religio 18/1, 2010, 107-108.
 • Projekt „Pronásledování, exkluze a tolerance netradičních náboženských menšin – případ českého buddhismu a Církve sjednocení před a po roce 1989“, Religio 20/2, 2012, 281-285.
Recenze
 • Martin Fárek, Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství, Religio 18/1, 2010, 119-121.

MALÝ, Tomáš

Recenze
 • Zdeněk R. Nešpor (ed.), Čeští nekatolíci v 18. století: Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Religio 19/2, 2011, 272-274.

MARTIN, Luther H.

Téma
 • Religious Studies as a Scientific Discipline: The Persistence of a Delusion, Religio 20/1, 2012, 9-18 (s D. Wiebem).
 • Why the Possible is Not Impossible but is Unlikely: A Response to Our Colleagues, Religio 20/1, 2012, 63-72 (s D. Wiebem).
 • The Future of the Past: The History of Religions and Cognitive Historiography, Religio 20/2, 2012, 155-171.
Studie
 • The Roman Cult of Mithras: A Cognitive Perspective, Religio 14/2, 2006, 131-146.

McCORKLE, William W. Jr.

Téma
 • Past, Present and Future in the Scientific Study of Religion: Introduction, Religio 20/2, 2012, 149-154 (s D. Xygalatasem).

MELČÁK, Miroslav

Studie
 • Diskurz o waqfu v Egyptě v první polovině 20. století, Religio 17/2, 2009, 185-208.
Rozhledy
 • Vznik „náboženské“ nadace (waqf) a její význam pro ranou muslimskou společnost, Religio 16/1, 2008, 87-105.

MELNIKOVÁ, Nora

Recenze
 • Mánavadharmašástra, přel. Dušan Zbavitel, Religio 20/1, 2012, 125-127.

MIČANINOVÁ, Mária

Recenze
 • Jiřina Šedinová a kol., Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi integrací a izolací, Religio 20/1, 2012, 127-128.

MICHALÍKOVÁ, Jana

Studie
 • Horizontalita a vertikalita ve staroseverských kosmologických představách, Religio 20/1, 2012, 73-92.

MÜLLER, Zdeněk

Recenze
 • Bronislav Ostřanský, Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky: Úradky boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn ‘Arabího, Religio 13/2, 2005, 344-346.

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra

Recenze
 • Eva Večerková – Věra Frolcová, Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury, Religio 20/1, 2012, 130-133.

NECHUTOVÁ, Jana

Recenze
 • Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad, Religio 18/1, 2010, 114-116.

NEŠPOR, Zdeněk R.

Studie
 • Náboženství a emigrace 20. století: Český případ, Religio 11/2, 2003, 205-226.
 • Ekonomistický redukcionismus a humanistická perspektiva v současné sociologii náboženství, Religio 12/2, 2004, 163-186.
 • Role českých exulantů a tajných nekatolíků v 18. století, Religio 13/2, 2005, 231-258.
Rozhledy
 • Brněnský výzkum religiozity z roku 1930: Současná interpretace, Religio 15/1, 2007, 87-108.
Recenze
 • Charles Taylor, Varieties of Religion Today: William James Revisited, Religio 11/1, 2003, 139-142.
 • Nigel Aston, Christianity and Revolutionary Europe: 1750-1830, Religio 11/2, 2003, 308-310.
 • Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století II, Religio 12/2, 2004, 289-293.
 • Jan Malura – Pavel Kosek (eds.), Čistý plamen lásky: Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska, Religio 13/1, 2005, 169-172.
 • Alois Křišťan, Počátky pastorální teologie v českých zemích, Religio 13/2, 2005, 339-342.
 • Ivan Strenski, Thinking about Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion, Religio 16/1, 2008, 131-132.
 • Tomáš Bubík, České bádání o náboženství ve 20. století: Možnosti a meze, Religio 19/2, 2011, 257-259.

NEŠPOROVÁ, Olga

Rozhledy
 • Univerzální eschatologie z pohledu současných českých věřících, Religio 13/1, 2005, 119-143.
Zprávy
 • Konzumerismus v náboženské a sekulární perspektivě, Religio 14/2, 2006, 269-272.

ONDRÁČKOVÁ, Dominika J.

Recenze
 • Petr Fiala, Laboratoř sekularizace: Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: Český případ, Religio 17/1, 2009, 101-103.

ONDRAŠINOVÁ, Michaela

Recenze
 • Eleonóra Hamar, Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Religio 19/1, 2011, 134-137.

OSTŘANSKÝ, Bronislav

Materiály
 • Terminologie súfijů, Religio 14/2, 2006, 259-268.
Recenze
 • Jarmila Drozdíková, Lexikón islámu, Religio 16/1, 2008, 146-148.

PABIAN, Petr

Recenze
 • Rodney Stark – Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, Religio 11/1, 2003, 144-145.

PAPOUŠEK, Dalibor

Studie
 • „Nezůstane kámen na kameni“: Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu, Religio 18/2, 2010, 127-162.
Rozhledy
 • Večeře Páně v Korintu: K archeologii sociálního konfliktu, Religio 14/2, 2006, 209-226.
Zprávy
 • Moderní sakrální stavby v České republice, Religio 12/1, 2004, 281-284.
 • Český překlad novozákonních apokryfů, Religio 15/2, 2007, 283-286.
 • Devátá konference EASR v Messině, Religio 17/2, 2009, 251-252.
Recenze
 • Petr Pokorný, Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace, Religio 14/2, 2006, 285-287. Otakar A. Funda, Ježíš a mýtus o Kristu, Religio 17/2, 2009, 158-259.

PARDYOVÁ, Marie

Rozhledy
 • K interpretaci tzv. palatinského grafita, Religio 11/1, 2003, 101-108.

PEHAL, Martin

Recenze
 • Jiří Janák, Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích, Religio 18/1, 2010, 109-110.

PETRY, Maiva

Studie
 • Kognitionswissenschaftliche und ethologische Modelle der Religionsentstehung, Religio 14/1, 2006, 3-18 (s I. Wunn).

PODBORSKÝ, Vladimír

Recenze
 • Eduard Krekovič – Tatiana Podolinská (eds.), Kult a mágia v materiálnej kultúre, Religio 13/1, 2005, 159-162.

POKORNY, Lukas

Recenze
 • Jong-dae Kim, Dokkaebi – Koreas Kobolde, Religio 17/1, 2009, 100-101.
 • Dirk Schlottmann, Koreanischer Schamanismus im neuen Millennium, Religio 17/2, 2009, 278-280.
 • Richard Hughes Seager, Encountering the Dharma: Daisaku Ikeda, Söka Gakkai, and the Globalization of Buddhist Humanism, Religio 18/1, 2010, 117-119.
 • Birgit Staemmler, Chinkon kishin: Mediated Spirit Possession in Japanese New Religions, Religio 18/1, 2010, 121-123.
 • Hartmut Zinser, Grundfragen der Religionswissenschaft, Religio 18/2, 2010, 243-244.
 • Philip Clart, Die Religionen Chinas, Religio 18/2, 2010, 259-260.
 • Inken Prohl, Religiöse Innovationen: Die Shintō-Organisation World Mate in Japan, Religio 19/1, 2011, 137-138.
 • Hong Beom Rhee, Asian Millenarianism: An Interdisciplinary Study of the Taiping and Tonghak Rebellions in a Global Context, Religio 19/1, 2011, 138-140.
 • Ugo Dessì, Ethics and Society in Contemporary Shin Buddhism, Religio 19/2, 2011, 274-275.
 • Richard Madsen, Democracy’s Dharma: Religious Renaissance and Political Development in Taiwan, Religio 20/1, 2012, 142-144.

POLIFKOVÁ, Barbora

Recenze
 • Milan Kováč – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druhý svet: Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, Religio 15/2, 2007, 299–301.

PROSECKÝ, Jiří

Rozhledy
 • Archa jako „imago mundi“, Religio 14/2, 2006, 192-207.

RECINOVÁ, Monika

Materiály
 • Sv. Voršila – křesťanská Artemis?, Religio 12/1, 2004, 123-128.
 • Apuleiův spis De deo Socratis, Religio 16/1, 2008, 107-130.

ROZEHNALOVÁ, Jana (provdaná Valtrová)

Studie
 • Tibetský buddhismus a západní imaginace: Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci, Religio 11/1, 2003, 53-76 (s L. Bělkou).
Zprávy
 • Mezinárodní konference o východním křesťanství, judaismu a islámu, Religio 16/2, 2008, 251-252.
Recenze
 • Martin Slobodník – Gabriel Pirický (eds.), Fascinácia a (ne)poznanie: Kultúrne strety Západu a Východu, Religio 12/1, 2004, 155-158.
 • Donald S. Lopez, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Religio 12/1, 2004, 159-160.
 • Luboš Bělka, Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus, Religio 13/2, 2005, 349-351.

RYŠAVÝ, Dan

Recenze
 • Dušan Lužný – David Václavík a kol., Individualizace náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství, Religio 20/1, 2012, 133-137.

ŘEPOVÁ, Kateřina

Rozhledy
 • Žena v rituálním životě současného reformního judaismu, Religio 12/2, 2004, 213-227.
Recenze
 • Michael A. Meyer, Judaism within Modernity: Essays on Jewish History and Religion, Religio 12/1, 2004, 153-155.

SEGERT, Stanislav

Zprávy
 • Přínos Rukopisů od Mrtvého moře I, Religio 12/1, 2004, 129-142.
Recenze
 • Gregorio del Olmo Lete – Joaquín Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition I-II, Religio 12/2, 2004, 297-300.

SEIWERT, Hubert

Téma
 • The Study of Religion as a Scientific Discipline: A Comment on Luther Martin and Donald Wiebe’s Paper, Religio 20/1, 2012, 27-38.
Rozhledy
 • Religionistika na pomezí sociálních, historických a kognitivních věd, Religio 16/2, 2008, 227-240.

SIAŽIK, Michal

Studie
 • Starověrci – poutníci a Petr I. jako Antikrist: K problematice starověké eschatologické interpretace, Religio 17/1, 2009, 37-55.

SLÁDEK, Ondřej

Studie
 • Hermeneutická imaginace Mircei Eliada, Religio 14/2, 2006, 147-172.
Rozhledy
 • Mircea Eliade dnes, Religio 15/2, 2007, 271-281.
Zprávy
 • Sympozium o díle Mircei Eliada v Praze, Religio 15/1, 2007, 144-146.
Recenze
 • Dalibor Antalík, Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, Religio 14/2, 2006, 275-279.
 • Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, Religio 15/2, 2007, 302-305.
 • Alexandr Nikolajevič Krasnikov, Metodologičeskije problemy religiovedenija, Religio 17/2, 2009, 255-258.

SLÁDEK, Pavel

Rozhledy
 • Judaistika v českých zemích: Zamyšlení nad českým překladem Úvodu do judaistiky Güntera Stembergera, Religio 19/2, 2011, 223-236.

SLOBODNÍK, Martin

Rozhledy
 • Religious Policy towards Tibetan Buddhism in the People’s Republic of China: Some Preliminary Notes, Religio 12/1, 2004, 111-121.

SOLDÁN, Ladislav

Recenze
 • Pavel Marek, Český katolicismus 1890-1914: Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století, Religio 11/2, 2003, 310-313.

SØRENSEN, Jesper

Studie
 • Dávná mysl: Současná historiografie a kognitivní věda, Religio 18/1, 2010, 3-29.

SPUNAR, Pavel

Zprávy
 • Jan Heller osmdesátníkem, Religio, 13/1, 2005, 157-158. Stanislav Segert zemřel, Religio 14/1, 2006, 119-120.
Recenze
 • Jiří Kejř, Z počátků české reformace, Religio 15/1, 2007, 147-148.

STARÝ, Jiří

Studie
 • Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích, Religio 18/1, 2010, 31-58 (s J. Kozákem).

STUCKRAD, Kocku von

Téma
 • Straw Men and Scientific Nostalgia: A Response to Luther H. Martin and Donald Wiebe, Religio 20/1, 2012, 55-61.

ŠAŠKOVÁ, Kateřina

Studie
 • Assyrian Oracles and Prophecies, Religio 15/2, 2007, 163-182.

ŠINDELÁŘ, Pavel

Studie
 • Koncept náboženství v moderní čínské společnosti a jeho vědecká reflexe, Religio 20/2, 2012, 233-251.
Zprávy
 • Mezinárodní konference o globalizaci náboženství a kultur, Religio 17/1, 2009, 95-97.
Recenze
 • Libuše Martínková, Kyberprostor jako náboženský prostor, Religio 16/2, 2008, 268-270.
 • Jakub Havlíček, Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku, Religio 20/1, 2012, 140-142.

ŠPELDA, Daniel

Studie
 • Bůh v Newtonově univerzu, Religio 11/2, 2003, 185-204.

ŠTAMPACH, Ivan O.

Zprávy
 • Zakladatel ekumenické komunity zavražděn, Religio 13/2, 2005, 334-336.
Recenze
 • Jakub Trojan, Ježíšův příběh: Výzva pro nás, Religio 13/2, 2005, 342-344.

TRÁVNÍČEK, Kryštof

Recenze
 • Lucie Olivová a kol., Zvířecí mýty a mytická zvířata, Religio 19/1, 2011, 140-144.

ŤUPEK, Pavel

Rozhledy
 • Zijára: Kult mrtvých a návštěva hrobů v salafitském islámu, Religio 18/2, 2010, 217-235 (s O. Beránkem).

VÁCLAVÍK, David

Studie
 • Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, církev, kult, Religio 13/1, 2005, 29-56.
 • Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v České republice v letech 1989-2000, Religio 14/2, 2006, 173-192 (s L. Václavíkovou Helšusovou).
Rozhledy
 • Historicko-genealogické klasifikace nových náboženských hnutí, Religio 11/2, 2003, 241-258.
Zprávy
 • Konference Evropské asociace pro studium náboženství v Turku, Religio 13/2, 2005, 331-333.
 • Konference Evropské asociace pro studium náboženství v Bukurešti, Religio 15/1, 2007, 139-141.
Recenze
 • David Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Religio 13/2, 2005, 337-339.
 • Břetislav Horyna, Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis, Religio 14/1, 2006, 123-125.
 • David Zbíral, Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, Religio 17/1, 2009, 99-100.
 • Zdeněk R. Nešpor, Ne/náboženské naděje intelektuálů: Vývoj české sociologie náboženství, Religio 18/2, 2010, 244-246.

VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka

Studie
 • Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v České republice v letech 1989-2000, Religio 14/2, 2006, 173-192 (s D. Václavíkem).

VÁNĚ, Jan

Studie
 • V tomto znamení zvítězíš? Pojetí humanity u Hanse Künga a legitimnost jeho konceptu světového étosu, Religio 12/2, 2004, 187-212.
Zprávy
 • „Social Relations in Turbulent Times“: Desátá konference Evropské sociologické asociace, Religio 19/2, 2011, 253-256.
Recenze
 • Zdeněk Nešpor – Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Religio 15/2, 2007, 305-309.
 • Kevin J. Christiano – William H. Swatos, Jr. – Peter Kivisto, Sociology of Religion: Contemporary Developments, Religio 16/2, 2008, 258-262.

VAŇKOVÁ, Marie

Recenze
 • Monika Šlajerová, Palestinská církev dnes: Politická a teologická problematika, Religio 18/2, 2010, 256-259.

VÁVRA, Dušan

Studie
 • Wang Bi, Heshang gong, Xiang er: Různá čtení jednoho textu v tradičních komentářích k dílu Laozi, Religio 14/1, 2006, 41-68.

VIDO, Roman

Zprávy
 • Konference Mezinárodní společnosti pro sociologii náboženství v Lipsku, Religio 15/2, 2007, 287-289 (s L. Hlavinkovou).
Rozhledy
 • K definici náboženství v sociálních vědách, Religio 11/2, 2003, 259-274.
Recenze
 • Grace Davie, The Sociology of Religion, Religio 15/2, 2007, 309-312.
 • David Václavík, Náboženství a moderní česká společnost, Religio 18/2, 2010, 250-256.
 • Zdeněk R. Nešpor, Příliš slábi ve víře: Česká ne/religiozita v evropském kontextu, Religio 20/2, 2012, 295-302.

VITÁSKOVÁ, Magdaléna

Rozhledy
 • Avicennovo učení o lásce, Religio 20/1, 2012, 107-122.

VÍTEK, Tomáš

Recenze
 • Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Religio 16/1, 2008, 140-143.

VÍTKOVÁ, Zuzana (dříve Vlčková)

Recenze
 • Kurt Rudolph, Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Religio 18/1, 2010, 111-114.
 • Petr Pokorný, A Commentary on the Gospel of Thomas: From Interpretations to the Interpreted, Religio 19/2, 2011, 262-264.

VLČKOVÁ, Zuzana (provdaná Vítková)

Rozhledy
 • Gnostické interpretace biblického příběhu o stvoření člověka, Religio 14/1, 2006, 87-100.

VYMĚTAL, Mikuláš

Recenze
 • Helena Pavlincová – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Religio 12/1, 2004, 148-153.

WHITEHOUSE, Harvey

Rozhledy
 • Teorie dvou modů náboženskosti, Religio 17/2, 2009, 209-230.

WIEBE, Donald

Téma
 • Religious Studies as a Scientific Discipline: The Persistence of a Delusion, Religio 20/1, 2012, 9-18 (s L. H. Martinem).
 • Why the Possible is Not Impossible but is Unlikely: A Response to Our Colleagues, Religio 20/1, 2012, 63-72 (s L. H. Martinem).
 • It’s Never Been Better: Comments on the Current State of the Science of Religion, Religio 20/2, 2012, 173-192.
Studie
 • Religious Biases in Funding Religious Studies Research?, Religio 17/2, 2009, 125-140.
 • Význam přirozené zkušenosti „nepřirozeného“ světa pro otázku vzniku náboženství, Religio 19/1, 2011, 3-26.

WUNN, Ina

Studie
 • Kognitionswissenschaftliche und ethologische Modelle der Religionsentstehung, Religio 14/1, 2006, 3-18 (s M. Petry).

XYGALATAS, Dimitris

Téma
 • Past, Present and Future in the Scientific Study of Religion: Introduction, Religio 20/2, 2012, 149-154 (s W. W. McCorklem Jr.).

ZBÍRAL, David

Téma
 • Introduction to the Discussion “Religious Studies as a Scientific Discipline: A Delusion?”, Religio 20/1, 2012, 5-8.
Studie
 • Grálová queste jako pouť: Od středověku po Ottu Rahna, Religio 11/2, 2003, 163-184.
 • Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii, Religio 14/1, 2006, 19-40.
 • Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování „katarského dualismu“ v inkvizičních registrech, Religio 15/1, 2007, 29-46.
 • Zrod „katarské sekty“: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní, Religio 15/2, 2007, 211-231.
 • Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky, Religio 18/2, 2010, 163-190.
 • Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary, Religio 19/2, 2011, 147-178.
 • Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství: Případ z Itálie 13. století, Religio 20/1, 2012, 93-106.
 • Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě: Bompietro z Boloně, Religio 20/2, 2012, 219-232.
Rozhledy
 • Vztah bogomilství a katarství, Religio 12/1, 2004, 77-94.
Materiály
 • Bogomilsko-katarský apokryf „Otázky Jana Evangelisty“, Religio 11/1, 2003, 109-130.
 • Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise, Religio 12/2, 2004, 255-264.
 • Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století, Religio 13/2, 2005, 307-328.
 • Protikacířské pojednání „Odhalení albigenské a lyonské hereze“, Religio 16/2, 2008, 241-250.
Zprávy
 • Jednání výborů a valných shromáždění IAHR a EASR na Světovém kongresu IAHR, Religio 18/2, 2010, 239-242.
Recenze
 • Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324, Religio 14/2, 2006, 279-283.
 • Pilar Jiménez Sanchez, Les catharismes: Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles), Religio 17/2, 2009, 259-264.
 • James B. Given, Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu, Religio 19/2, 2011, 266-268.

ZIMOŃ, Henryk

Studie
 • Earth Beliefs and Earth Priests among the Konkomba of Northern Ghana, Religio 11/1, 2003, 77-100.
 • Secondary Funeral Rituals among the Konkomba of Northern Ghana: The Bichabob Tribe Example, Religio 16/2, 2008, 203-224.

ŽEMLA, Martin

Materiály
 • Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“: Mystika jako katecheze v pozdně středověkém německém výkladu Otčenáše, Religio 12/2, 2004, 265-276 (s M. Dostálem).
 • Sborník „Božské učení“ čili „Institutiones“, zvaný též „Medulla animae“: Svědectví transformace německé středověké mystiky z počátku protireformace, Religio, 13/1, 2005, 145-156 (s M. Dostálem).

ŽŮREK, Jiří

Studie
 • Výtky pravoslavných bohoslovců vůči katolické eschatologii ve 20. století, Religio 11/1, 2003, 35-52.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info